Transitiefaciliteit (TF)

Meer artikelen
Werkende vrouwen in Zuid-Afrika

De Transitiefaciliteit stimuleerde Nederlandse mkb-bedrijven en kennisinstellingen actief te worden op de veelbelovende markten Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. De faciliteit is gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Met de Transitiefaciliteit droeg het ministerie van Buitenlandse Zaken bij aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in deze 3 transitielanden.

Transitielanden

Transitielanden zijn landen die internationaal het stempel 'kansrijk' hebben gekregen. Ze hebben een relatief goed investeringsklimaat, adequaat economisch beleid en een ontwikkelde financiële sector. Daarnaast hebben deze landen een snelgroeiende middenklasse, relatief jonge bevolking en een stabiele politieke situatie. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor duurzame lokale economische groei en daarmee interessante markten voor het Nederlandse mkb.

Uitvoering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Transitiefaciliteit gefinancierd. De uitvoering lag bij de Nederlandse ambassades en de consulaten-generaal in de transitielanden en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Transitiefaciliteit in de praktijk

Nieuwsgierig naar de Transitiefaciliteit in de praktijk? Lees dan de ervaringsverhalen van ondernemers.

Een overzicht van enkele Transitiefaciliteit-projecten vindt u op de website Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Handelsmissie

In het kader van de Transitiefaciliteit vond in april 2016 een handelsmissie Design, Architectuur, Urban Development en fietsindustrie naar Colombia plaats. Lees het verslag van deze succesvolle handelsmissie.

Op de hoogte blijven?

Bekijk onze nieuwsberichten over de Transitiefaciliteit. In onze evenementenkalender vindt u evenementen die de Transitiefaciliteit organiseert.

Marktrapporten

In opdracht van de Transitiefaciliteit is een aantal marktrapporten gemaakt. Deze marktrapporten beschrijven sectoren in Colombia en Zuid-Afrika die kansrijk zijn voor Nederlandse bedrijven.

Andere regelingen

De Transitiefaciliteit is gesloten. Wij verwijzen u graag naar andere regelingen en instrumenten voor projecten in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld:

Officiële bekendmakingen

De juridische spelregels voor de Transitiefaciliteit zijn vastgelegd in:

  1. Kaderbesluit subsidies van het ministerie van Economische Zaken
  2. subsidieregeling Internationaal Excelleren

Publicaties Staatscourant

  • Staatscourant nr. 39711: Vaststelling subsidieplafond en beleidsregels 2014. (13-02-2014)
  • Staatscourant nr. 16772: Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond 2013. (21-06-2103)
  • Staatscourant nr. 6169: Wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling subsidieplafond 2013. (08-03-2013)
  • Staatscourant nr 12782: Wijziging Subsidieregeling internationaal excelleren ivm de invoering van de Transitiefaciliteit en wijziging openstelling en subsidieplafonds EZ 2012. (25-06-2012)

Service menu right