Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Meer artikelen
Staan er in uw gemeente een woning of mogelijk een appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding? Komt de verbinding -  op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - niet in aanmerking om verplaatst of ondergronds te worden gebracht? En wil de woningeigenaar zich laten uitkopen?Dan komt de woning in uw gemeente in aanmerking voor de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding.
 
Met deze regeling krijgen gemeenten 100% vergoeding van de kosten van uitkoop van woningeigenaren of het verplaatsen van woningen. Ook de kosten van onderzoek en taxatie vallen hieronder.

Openstelling en sluiting

Gemeenten kunnen een aanvraag doen vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 september 2021. RVO.nl keert de vergoeding uit tot en met vijf jaar na openstelling van de regeling - 31 december 2021.

Waarom deze uitkoopregeling?

Het kabinet komt met de uitkoopregeling tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van de uitkoopregeling.
 
Gemeenten nemen een centrale rol in bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn het aanspreekpunt voor woningeigenaren die van de regeling gebruik willen maken en voeren de regeling uit door woningen aan te kopen of te laten verplaatsen. De kosten die gemeenten maken voor de aankoop of verplaatsing van woningen worden op grond van de regeling vergoed.

Meer informatie?

Opdrachtgever

De uitvoering van de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding doet RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Service menu right