Urban Energy

Meer artikelen
plaatsen zonnepanelen op dak

Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Urban Energy.

Komt u in aanmerking voor de subsidie Urban Energy?

Deze programmalijnen zijn:

  • Zonnestroomtechnologieën (PV)
  • Warmte en koude installaties
  • Multifunctionele bouwdelen
  • Flexibele energie-infrastructuur
  • Energieregelsystemen en –diensten

Projecten 2017

ProjectProgrammalijn

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Urban Energie

Zonnestroom-technologieën (PV)

 t/m 12 september

3,985 miljoen

Urban Energie

Warmte en koude installaties

 t/m 12 september

2,94 miljoen

Urban Energie

Multifunctionele bouwdelen

 t/m 12 september

2,31 miljoen

Urban Energie

Flexibele energie-infrastructuur

t/m 12 september

2,78 miljoen

Urban Energie

Energieregel-systemen en - diensten

t/m 12 september

3,92 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Urban Energy maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie
aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right