Valorisatieprogramma

Meer artikelen
Valorisatieprogramma

Kennis en creativiteit zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en maatschappij. Economische prestaties en welvaartsontwikkeling worden steeds meer bepaald door ons vermogen om kennis beschikbaar te stellen voor de maatschappij en toe te passen in nieuwe producten, processen en diensten. Dit noemen we valorisatie.

Met het Valorisatieprogramma ondersteunt het ministerie van Economische Zaken 12 consortia bij het vormgeven van hun activiteiten op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en kennisvalorisatie. Valorisatie leidt tot nieuwe bedrijvigheid en een verbeterde innovatiekracht van bestaande bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Voor wie

Het Valorisatieprogramma is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (consortia) van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Het programma stimuleert deze partijen om de valorisatie-infrastructuur in en rond kennisinstellingen in te richten en te professionaliseren.

Startende ondernemers, vanuit de kennisinstellingen of vanuit de regio, richten zich tot de consortia voor ondersteuning en financiering van hun activiteiten.

Indieningstermijn

Het programma zelf is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. De projecten van de consortia lopen tot 2018.

Voortgang

Is subsidie toegekend, dan stelt u elk jaar een jaarplan op en dient u een voortgangsverslag in van uw lopende project. Is uw project afgelopen dan kunt u vaststelling aanvragen.

Budget

Het budget voor dit programma bedraagt € 63 miljoen.

Ecosysteem

Nederland scoorde wat betreft het benutten van wetenschappelijk kennis internationaal onder het gemiddelde. Overheid, bedrijven en kennisinstelling hebben daarom sinds 2007 een gezamenlijke aanpak gekozen om valorisatie actief te stimuleren.

Doel is een ecosysteem te creëren waarbij veel interactie is tussen kennisinstellingen en bedrijven, zodat onderzoeksresultaten een weg naar de markt vinden en kennisinstellingen kennisvragen vanuit het bedrijfsleven beter oppakken.

Valorisatieprogramma

Het Valorisatieprogramma is een vervolg op de instrumenten Kennisexploitatie (SKE) en Centres of Entrepreneurship (CoE) en is gestart in 2010. Onderdeel van het programma is het verstrekken van pre-seed- en proof-of-conceptleningen.

Service menu right