Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Meer artikelen
Bestaande woningbouw

Bent u een belastingplichtige verhuurder en gaat u investeren in huurwoningen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). U krijgt dan fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie. 

Verhuurders met meer dan 10 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - komen in aanmerking voor deze regeling.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aan. Dit gebeurde naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing. De regeling komt voort uit het Woonakkoord.

Budget en indiening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 jaarlijks € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt tot 2021 in totaal 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. U kunt tot en met 2021 een aanvraag indienen voor fiscale vermindering. De hoogte van de vermindering hangt af van de investering en de locatie waar de huurwoning zich bevindt.

Stand van zaken per 1 maart 2017

Voorlopige investeringsverklaringenDefinitieve investeringsverklaringen
€ 189.835.000     € 65.570.000        

Wijzigingen per 1 april 2017

Aanmelden van (voorgenomen) investeringen onder de nieuwe voorwaarden is mogelijk per 1 april 2017. De wijzigingen zullen grotendeels gelden voor investeringen gedaan per 1 januari 2017. 

Wet & Regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing die verschenen in de Staatscourant en het Staatsblad.

Download:

Service menu right