Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Bent u een belastingplichtige verhuurder en gaat u investeren in huurwoningen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). U krijgt dan fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie. 

Verhuurders met meer dan 10 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - komen in aanmerking voor deze regeling.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aan. Dit gebeurde naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing. De regeling komt voort uit het Woonakkoord.

Budget en looptijd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt tot en met 2021 in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

Afhankelijk van de investeringscategorie kunt u tot en met 2019 of 2021 een aanvraag voor fiscale vermindering indienen. De hoogte van de vermindering hangt af van de investering en de locatie waar de huurwoning zich bevindt.

Stand van zaken per 1 juli 2017

Voorlopige investeringsverklaringenDefinitieve investeringsverklaringen
€ 241.405.000     € 72.820.000        

Wijzigingen per 1 april 2017

Aanmelden van (voorgenomen) investeringen onder de nieuwe voorwaarden is mogelijk per 1 april 2017. De wijzigingen zullen grotendeels gelden voor investeringen gedaan per 1 januari 2017. 

Aanvragen

De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd. Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Regeling vermindering verhuurderheffing aanvragen

 

eHerkenning aanvragen

Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing die verschenen in de Staatscourant en het Staatsblad.

>Regeling Vermindering Verhuurderheffing 2014 (27-12-2013, Staatscourant)

Service menu right