Investeringscategorieën Vermindering Verhuurderheffing

Meer artikelen
Bestaande woningbouw
RVO.nl hanteert verschillende investeringscategorieën bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Dit zijn de verschillende categorieën:

1. Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten

Onder verbouw verstaan we in dit geval het strippen van vastgoed (bijvoorbeeld tot aan het casco) om huurwoningen te realiseren. De fundering van het oorspronkelijke gebouw moet in ieder geval blijven bestaan. Verbouw tot zelfstandige huurwoningen van voormalige verzorgings- of verpleeghuizen, waar zorg en verblijf tezamen geheel op basis van de Wet langdurige zorg of een vergelijkbare wettelijke regeling voor zorg met verblijf werden gefinancierd, vallen eveneens onder de regeling.
 
Deze investeringscategorie heeft betrekking op investeringen in heel Nederland, dus inclusief Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden.

2. Sloop van huurwoningen

Deze investeringscategorie is alleen van toepassing op investeringen in Rotterdam Zuid en de krimpgebieden (gemeenten Appingedam, Beek, Bellingwedde, Brunssum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Hulst, Kerkrade, Landgraaf, Loppersum, Maastricht, Meerssen, Menterwolde, Nuth, Oldambt, Onderbanken, Pekela, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Sluis, Stadskanaal, Stein, Terneuzen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Veendam, Vlagtwedde en Voerendaal).
Vanaf 1 januari 2017 komen daarbij de gemeenten Aalten, Achtkarspelen, Berkelland, Bronckhorst, Dantumadiel, Doetinchem, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Tytsjerksteradiel en Winterswijk.

3. Samenvoeging van huurwoningen

Deze investeringscategorie is alleen van toepassing op investeringen in Rotterdam Zuid en de krimpgebieden (gemeenten Appingedam, Beek, Bellingwedde, Brunssum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Hulst, Kerkrade, Landgraaf, Loppersum, Maastricht, Meerssen, Menterwolde, Nuth, Oldambt, Onderbanken, Pekela, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Sluis, Stadskanaal, Stein, Terneuzen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Veendam, Vlagtwedde en Voerendaal). Vanaf 1 januari 2017 komen daarbij de gemeenten Aalten, Achtkarspelen, Berkelland, Bronckhorst, Dantumadiel, Doetinchem, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Tytsjerksteradiel en Winterswijk).

4.Bouw van huurwoningen hoger/gelijk 1e aftoppingsgrens

Deze investeringscategorie is mogelijk in heel Nederland. De hoogte van de heffing wordt bepaald door het gebied en de hoogte van de investering.

Onder investeringskosten nieuwbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot bouw van huurwoningen. Bedoeld zijn bouwkosten in de zin van de NEN2699 en daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk ten behoeve van het gebruik van de woningen.

5.Bouw van huurwoningen lager dan de 1e aftoppingsgrens

Deze investeringscategorie is mogelijk in geheel Nederland. De hoogte van de heffing wordt bepaald door het gebied en de hoogte van de investering.

Onder investeringskosten nieuwbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot bouw van huurwoningen. Bedoeld zijn bouwkosten in de zin van de NEN2699 en daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk ten behoeve van het gebruik van de woningen.

6. Grootschalige verbouw

Deze investeringscategorie komt alleen in aanmerking als het gaat om investeringen in Rotterdam Zuid.

7. Kleinschalige verbouw

Deze investeringscategorie komt alleen in aanmerking als het gaat om investeringen in Rotterdam Zuid.

Service menu right