Vroegefasefinanciering (VFF)

Meer artikelen

Vernieuwende producten en ideeën kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verhogen van de welvaart.

Een cruciale fase hierbij is de stap van idee tot de aanvang van de productontwikkeling: creëren en verifiëren van commerciële concepten, identificeren van de geschikte markt en ontwikkelen van de juiste licenties (IP’s) (definitie Bradley et al. 2013).

Deze fase noemen we de vroege fase voor innovatieve starters. Voor het bestaand mkb heet deze fase de vernieuwingsfase. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) ontwikkeld om bedrijven in de vroege of vernieuwingsfase te helpen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO.nl verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische innovatieve starters.

Wat is Vroegefasefinanciering?

Met een lening uit de VFF onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 4,93% (per 1 januari 2017). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Voor wie

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/HBO innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

Budget

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2017 bedraagt het budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters € 7 miljoen. Voor academische en HBO-starters is er een budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Indieningstermijn

Mkb-ondernemers en innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen van 1 januari tot 31 december 2017, 17.00 uur. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij elke aanvraag beoordelen wij individueel of die aan de eisen voldoet. Als dat zo is, en er is nog budget beschikbaar, ontvangt u de gevraagde geldlening.

Academische/HBO innovatieve starters dienen hun aanvragen in bij TTW.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 1 januari tot en met 31 december 2017, 17.00 uur.

Bij de beoordeling van aanvragen voor mkb-ondernemers en innovatieve starters is de adviescommissie VFF betrokken. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Onze beslistermijn is maximaal 13 weken. Bent u een academische/HBO innovatieve starter? Dan dient u uw aanvraag digitaal in bij TTW.

Wilt u een inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag? Vul dan de quickscan in. U vindt deze op de pagina 'Kom ik in aanmerking voor Vroegefasefinanciering?'

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de VFF? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van Vroegefasefinanciering. 3 belangrijke voorwaarden:

  • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
  • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.

Service menu right