Menu Zoeken

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).

Via de fiscale regeling WBSO en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via uw belastingaangifte.
De WBSO/RDA is vaak goed met andere ondersteuningsmogelijkheden te combineren, denk bijvoorbeeld aan de Innovatiebox.

Budget WBSO en RDA

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO en RDA vast. De realisatie kan afwijken van het budget.

  • WBSO: € 756 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 794 miljoen.
  • RDA:    € 302 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 238 miljoen.

In een apart nieuwsbericht kunt u meer lezen over de wijzigingen in de WBSO en RDA in 2015.

Voor wie?

Nederlandse bedrijven kunnen voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten gebruikmaken van de WBSO en RDA. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals.

Aanvragen

  • U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal een aanvraag indienen.
  • U kunt een of meerdere projecten opnemen in uw aanvraag.
  • U kunt de RDA alleen tegelijkertijd met de WBSO aanvragen.
  • U ontvangt eerst een S&O-verklaring voor de WBSO. Daarna volgt een RDA-beschikking.

Leeswijzer: R&D en S&O

Op de WBSO/RDA webpagina’s gebruiken wij de Nederlandse term ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (afgekort tot S&O) en niet de Engelse term research & development (R&D).

Service menu right