Menu Zoeken

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Meer artikelen

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

Voor wie?

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

Budget WBSO

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. De realisatie kan afwijken van het budget. Het voorgestelde budget voor de WBSO in 2016 is € 1.151 miljoen.

Per 2016 is de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de WBSO. In een apart nieuwsbericht kunt u meer lezen over de wijzigingen voor de WBSO in 2016.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de WBSO, dan moet u uw aanvraag indienen voordat u met uw R&D-project(en) begint. U kunt alleen digitaal een aanvraag indienen.
•    Meer informatie over voor welke projecten, werkzaamheden, kosten en uitgaven u WBSO kunt aanvragen, vindt u op de pagina ‘Kom ik in aanmerking?’.
•    Meer informatie over de indieningsdata vindt u op de pagina ‘Aanvraaginformatie’.
•    Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op mijnrvo.nl in blok 2 aanvragen.

Voorbehoud

De informatie op deze website en het online aanvraagformulier en aanvraagprogramma zijn gebaseerd op het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en zijn onder voorbehoud van goedkeuring van dit wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.

De Regeling S&O-afdrachtvermindering is gebaseerd op het wetsvoorstel Belastingplan 2016. Tot de goedkeuring en publicatie in de Staatscourant is de Regeling voorgenomen beleid. U kunt het Belastingplan 2016 en de Regeling S&O-afdrachtvermindering downloaden onder officiële bekendmakingen. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving kunt u uw aanvraag voor 2016 wel vast indienen.

Leeswijzer: S&O en R&D

In de WBSO-regeling wordt de Nederlandse term ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (afgekort tot S&O) gebruikt en niet de Engelse term ‘research & development’ (R&D). De term ‘speur- en ontwikkelingswerk’ wordt daarom ook gebruikt op de website, in publicaties en in de correspondentie.

Service menu right