Een RVO-adviseur beoordeelt uw aanvraag. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen.

U ontvangt een S&O-verklaring als een adviseur uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordeelt. In de S&O-verklaring staat het maximale bedrag aan afdrachtvermindering dat u mag verrekenen. De adviseur kan uw aanvraag ook afwijzen.

Ontvangen en afgehandelde aanvragen

Van de 19.540 ontvangen WBSO-aanvragen voor 2017 zijn 10.871 aanvragen (55,6%) afgehandeld (stand t/m 28 februari).

Verplichtingen

Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. De belangrijkste op een rij:

U houdt een S&O-administratie bij

Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'S&O-administratie bijhouden' en 'Administratie en controle'.

U meldt de realisatie

U meldt vóór 1 april 2017 hoeveel S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) u in 2016 per S&O-verklaring heeft gemaakt. Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'Realisatie melden'.

U geeft burgerservicenummers (BSN's) door

In 2016 WBSO ontvangen? Dan geeft u de burgerservicenummers (BSN's) door van de medewerkers die in 2016 S&O-werkzaamheden hebben uitgevoerd. Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'burgerservicenummers melden'.
 

Berichtenbox

Wilt u post over de WBSO voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox, een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Om in te kunnen loggen in uw berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 2+ (eH2+). Dient u zelf een WBSO-aanvraag in? Dan beschikt u over eH2+ en kunt u eenvoudig en zonder extra kosten een Berichtenbox aanmaken.
 

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in de publicaties ‘Een WBSO-aanvraag en dan’ (zie Downloads).

Downloads:

Service menu right