Wilt u een aanvraag indienen voor de WBSO? Dit doet u op mijnrvo.nl. Hier leest u ook hoe de aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn.

U kunt de aanvraag eenvoudig zelf indienen of gebruikmaken van een tussenpersoon (intermediair).

Deadline voor indienen aanvragen

Voor ondernemingen met werknemers geldt:

  • U mag maximaal 3 keer per jaar tot en met 31 augustus een aanvraag indienen.
  • U mag per keer voor minimaal 3 en maximaal 12 aaneengesloten maanden WBSO aanvragen per kalenderjaar.
  • U moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen.

Dit betekent dat u:

  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 januari 2017 uiterlijk op 30 november 2016 indient.
  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 april uiterlijk op 28 februari indient.
  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 juli (bijvoorbeeld juli t/m december) uiterlijk op 31 mei indient.
  • uw aanvraag voor de laatste drie maanden van het jaar uiterlijk op 31 augustus 2017 indient.
  • uw aanvraag vanaf 1 januari 2018 uiterlijk op 30 november 2017 indient.

Voor zelfstandigen (zzp) geldt:

U kunt elk jaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar (er geldt geen maximum). Uw aanvraag geldt altijd vanaf de indieningsdatum tot het einde van het kalenderjaar. Wilt u voor een heel kalenderjaar WBSO aanvragen? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 1 januari in.

Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Voor zelfstandigen is dit niet mogelijk. Bedrijven hebben hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die een bedrijf bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2017 maakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.

Forfait

Het forfait is een benadering van werkelijke kosten en uitgaven die ondernemers maken voor hun S&O-project. Elke ondernemer (exclusief zelfstandigen) kan voor deze eenvoudige optie kiezen, ongeacht het aantal te maken S&O-uren. Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Een keuze voor het forfait levert bedrijven een administratieve lastenverlichting op. Zij hoeven geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven en hoeven deze ook niet te melden bij RVO.nl. U meldt na afloop van het kalenderjaar alleen de gerealiseerde S&O-uren.

Werkelijke kosten en uitgaven

Kiest u voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ dan moet u een administratie bijhouden (zie: Na uw aanvraag) van de gerealiseerde kosten en uitgaven. Jaarlijks moet u, naast de gerealiseerde S&O-uren, ook de gerealiseerde kosten en uitgaven melden (zie: Realisatie melden). Bedrijven die voor het S&O-project uitgaven doen voor een bedrijfsmiddel van € 1 miljoen of meer kunnen jaarlijks voor 20% van het bedrag fiscale aftrek aanvragen via de WBSO. Dit geldt ook voor de termijnen van 20% die nog resteren na het vervallen van de RDA. Dit is van belang voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de RDA. Bij het aanvragen van WBSO is dan wel de keuze ‘werkelijke kosten en uitgaven’ verplicht.
NB: Bedrijven kunnen ook kosten en uitgaven aanvragen die andere bedrijven binnen dezelfde fiscale eenheid maken voor het S&O-project.

eHerkenning

Wilt u een WBSO-aanvraag indienen? Dan moet u zich online kunnen identificeren via een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). Hiermee is de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd. Lees de informatie op mijnrvo.nl op welke manier u eHerkenning kunt aanvragen (zie Aanvragen).
Wilt u een aanvraag indienen voor een onderneming anders dan die waarop het eHerkenningmiddel staat geregistreerd? Dat kan, door aan te geven dat u deze aanvraag indient als tussenpersoon. Deze optie vindt u vrijwel direct nadat u het online aanvraagformulier hebt geopend.

Service menu right