Wilt u een aanvraag indienen voor de WBSO? Dit doet u op mijnrvo.nl. Hier leest u ook hoe de aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn.

U kunt de aanvraag eenvoudig zelf indienen of gebruikmaken van een tussenpersoon (intermediair).

Deadline voor indienen aanvragen

Houdt u er rekening mee dat u uw aanvraag uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van uw R&D-werkzaamheden bij ons indient. Wilt u vanaf januari 2017 de (loon)kosten van uw R&D-project verlagen? Dien dan uiterlijk 30 november een WBSO-aanvraag in. Zelfstandigen hebben nog de tijd tot en met 1 januari 2017. Bedrijven mogen maximaal 3 keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum.

Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Voor zelfstandigen is dit niet mogelijk. Bedrijven hebben hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die een bedrijf bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2017 maakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.

Forfait

Het forfait is een benadering van werkelijke kosten en uitgaven die ondernemers maken voor hun S&O-project. Elke ondernemer (exclusief zelfstandigen) kan voor deze eenvoudige optie kiezen, ongeacht het aantal te maken S&O-uren. Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Een keuze voor het forfait levert bedrijven een administratieve lastenverlichting op. Zij hoeven geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven en hoeven deze ook niet te melden bij RVO.nl. U meldt na afloop van het kalenderjaar alleen de gerealiseerde S&O-uren.

Werkelijke kosten en uitgaven

Kiest u voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ dan moet u een administratie bijhouden (zie: Na uw aanvraag) van de gerealiseerde kosten en uitgaven. Jaarlijks moet u, naast de gerealiseerde S&O-uren, ook de gerealiseerde kosten en uitgaven melden (zie: Realisatie melden). Bedrijven die voor het S&O-project uitgaven doen voor een bedrijfsmiddel van € 1 miljoen of meer kunnen jaarlijks voor 20% van het bedrag fiscale aftrek aanvragen via de WBSO. Dit geldt ook voor de termijnen van 20% die nog resteren na het vervallen van de RDA. Dit is van belang voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de RDA. Bij het aanvragen van WBSO is dan wel de keuze ‘werkelijke kosten en uitgaven’ verplicht.
NB: Bedrijven kunnen ook kosten en uitgaven aanvragen die andere bedrijven binnen dezelfde fiscale eenheid maken voor het S&O-project.

eHerkenning

Wilt u een WBSO-aanvraag indienen? Dan moet u zich online kunnen identificeren via een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). Hiermee is de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd. Lees de informatie op mijnrvo.nl op welke manier u eHerkenning kunt aanvragen (zie Aanvragen).
Wilt u een aanvraag indienen voor een onderneming anders dan die waarop het eHerkenningmiddel staat geregistreerd? Dat kan, door aan te geven dat u deze aanvraag indient als tussenpersoon. Deze optie vindt u vrijwel direct nadat u het online aanvraagformulier hebt geopend.

Service menu right