Kom ik in aanmerking voor de WBSO?

Meer artikelen

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

Snel meer weten? Bekijk dan de korte voorlichtingsfilm over de WBSO.

Wie kunnen gebruik maken van de WBSO?

  • Ondernemers die werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren (in de WBSO-regeling aangeduid als ‘bedrijven’ of ‘S&O-inhoudingsplichtigen’) en geen publieke kennisinstelling zijn.
  • Zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen en jaarlijks 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren.

Quickscan WBSO

Wilt u snel weten of u misschien gebruik kunt maken van de WBSO? Gebruik dan de handige quickscan. Kunt u niet verder in het schema? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking. Neem bij twijfel contact op met RVO.nl. U vindt de quickscan ook bij downloads (onderaan de pagina). Een positieve uitkomst bij de quickscan biedt geen garantie dat uw WBSO-aanvraag na een inhoudelijke beoordeling wordt goedgekeurd.

Voor welke projecten kan ik WBSO aanvragen?

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Voor welke werkzaamheden kan ik WBSO aanvragen?

Voor welke werkzaamheden u WBSO kunt aanvragen staat in de wettekst van de WBSO onder artikel 1, lid 1, letter p. De afkorting WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, deze is vervangen door de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen WVA.
In de Regeling S&O-afdrachtvermindering artikel 2 staat welke werkzaamheden niet in aanmerking komen voor de WBSO.
Een uitgebreide toelichting over de werkzaamheden die in aanmerking komen voor de WBSO, leest u in de 'Handleiding WBSO'. Wij raden u aan om deze handleiding goed te lezen voordat u uw aanvraag indient.
Voor de farmacie is een aparte lijst vastgesteld met S&O-werkzaamheden waarvoor u gebruik kunt maken van de WBSO.

Voor welke kosten en uitgaven kan ik WBSO aanvragen?

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project.

De WBSO maakt onderscheid tussen kosten en uitgaven:

  • Kosten: het totale bedrag dat is betaald voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.
  • Uitgaven: het totale bedrag dat is betaald voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Een uitgebreide omschrijving van de kosten en uitgaven waarvoor u WBSO kunt aanvragen, staat in de Handleiding WBSO. Deze vindt u op de pagina Publicaties.

WBSO in de praktijk

Wilt u weten welke ervaring andere ondernemers hebben met de WBSO, of tips van hen krijgen en inspiratie opdoen? Kijk dan op de pagina WBSO in de praktijk en lees de praktijkverhalen WBSO.

Download:

Service menu right