Wind op zee R&D

Meer artikelen
windmolen op zee

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D. Deze regeling steunt projecten die mogelijk zijn zonder demonstratiemogelijkheden.

Daarnaast gaat het om projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden. De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn in het InnovatieContract Wind op Zee ondergebracht in een vijftal innovatiethema’s:

  1. Ondersteuningsconstructies
  2. Windturbines en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
  4. Transport, Installatie en Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud

Komt u in aanmerking voor subsidie Wind op zee R&D?

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Wind op Zee R&D project

t/m 2 mei

4,7 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Energie en Industrie JIP maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right