Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • CEF Transport

  Wilt u een projectvoorstel indienen dat het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Ondernemingen, overheden of publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Lees over de onderwerpen en de aard van de projecten.

  Aanvragen Open
 • Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023. Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

  Aanvragen Open
 • INTERREG 2014-2020

  Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als bedrijf, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.  

  Open
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

  Open
 • LIFE

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  Direct regelen Open
 • Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing - Afspraken tussen overheid, ondernemers, instellingen en gemeenten om energie effectiever en efficiënter in te zetten.

  Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Open
 • Subsidie extern advies verduurzaming scholen

  De subsidie extern advies verduurzaming scholen stimuleert de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen in Nederland. Scholen voor primair en voortgezet komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.

  Subsidie aanvragen Open
 • Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

  Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie. Met de Topsector Energie versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

  Direct regelen Open
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Direct regelen Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right