Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • Energieprestatievergoeding (EPV)

  Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.

  Open
 • Experimenten elektriciteitswet

  Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren krijgen de mogelijkheid om via experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. De regeling is open vanaf 2 mei 2016.

  Bijna open
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

  Open
 • Landelijk Loket Mijnbouwschade

  Heeft u schade aan uw woning of ander gebouw of land en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door mijnbouw, zoals gaswinning? Dan kan het Landelijk Loket Mijnbouwschade u ondersteunen.

  Open
 • Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing - Afspraken tussen overheid, ondernemers, instellingen en gemeenten om energie effectiever en efficiënter in te zetten.

  Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  RVV aanvragen Open
 • Subsidie energiebesparing eigen huis

  De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

  Open
 • Subsidie extern advies verduurzaming scholen

  De subsidie extern advies verduurzaming scholen stimuleert de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen in Nederland. Scholen voor primair en voortgezet komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.

  Subsidie aanvragen Open
 • Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

  Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie. Met de Topsector Energie versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

  Subsidie aanvragen Open
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Subsidie aanvragen Open
 • Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

  Gemeenten kunnen met deze regeling een uitkering aanvragen voor het aankopen of verplaatsen van woningen of appartementen. Het gaat om huizen die onder een hoogspanningsverbinding staan en niet kunnen worden verplaatst of ondergronds gebracht.

  Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right