Service menu right

Aanmelden workshop 'Zelf op zoek in octrooidatabanken' 2020

Let op: De workshops kunnen van locatie wijzigen of geannuleerd worden vanwege de getroffen Coronamaatregelen.
 
Voor het volgen van deze workshop is enige basiskennis vereist.
 
Wij gaan ervan uit dat u bij aanvang inzicht heeft in:
  • De belangrijkste IE-rechten, zoals vermeld in de brochure De basis van intellectueel eigendom (pdf).
  • Op welke momenten informatie uit IE-databanken uw innovatieproces kan verbeteren.

Deze basiskennis kunt u verkrijgen door de workshop 'De basis van Intellectueel Eigendom' te volgen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *