Aanmeldformulier Missie voor Start-ups Finland - Slush 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanmeldformulier Missie voor Start-ups Finland - Slush 2021

Aanmeldformulier Missie voor Start-ups Helsinki, Finland - Slush 2021, 29 november tot en met 3 december 2021. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Persoonlijke gegevens
Bedrijfsinformatie
Is het factuuradres hetzelfde als het bedrijfsadres? *
De sector
Heeft u producten en / of diensten op basis van de volgende technologieën *
Meerdere antwoorden mogelijk
Wenst matchmaking (afspraken op basis van eigen bedrijfsprofiel) *
Let op: Op dit moment is het nog niet duidelijk of matchmaking wordt aangeboden. Indien dit wordt aangeboden, wenst u dan van matchmaking gebruik te maken?
Geef zo concreet mogelijk aan welke organisaties, type bedrijven en personen u wenst te ontmoeten tijdens Slush.
Aantal werknemers *
Motivatie en selectiecriteria
Dit veld vult u in als u niet voldoet aan 1 of meer criteria voor deelname.
Doet u mee met het FULL of LIGHT programma? *

Deelnamekosten

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 2 personen per bedrijf). 
Let op: Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. Reis- en verblijfkosten en andere individuele kosten zijn voor eigen rekening.

Deelnemersvoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de informatie over het programma en karakter van de missie en ga akkoord met de voorwaarden, waaronder:

  • het opslaan van door u verstrekte persoonsgegevens voor het verzenden van informatie over uw deelname en over toekomstige missies van RVO;
  • vermelding van door u verstrekte persoonsgegevens in missiegerelateerde RVO-media en het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van de aanmelding, eventuele matchmaking en evaluatie;
  • het kennisnemen van en het handelen naar de MVO-richtlijnen, waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd voor risico-analyse ten aanzien van mensenrechten. Meer informatie over MVO vindt u bij OESO-richtlijnen.

COVID-19

Deze missie is één van de eerste fysieke missies sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie. De missie gaat door onder voorwaarde dat het reisadvies geel of groen is. Als het reisadvies gedurende de voorbereiding van de missie verandert naar oranje of rood (alleen noodzakelijke reizen), wordt de missie geannuleerd of uitgesteld.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende inreisverplichtingen, zowel in Finland als bij de terugreis naar Nederland. De door RVO ingehuurde raamcontractant doet een voorstel voor een reisarrangement, maar de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun reis, verblijf en transfer van en naar het vliegveld. Als de missie door de ontwikkeling van COVID-19 wordt geannuleerd of uitgesteld, is RVO niet verantwoordelijk voor de kosten die deelnemers hebben gemaakt.

Ik ga akkoord met de voorwaarden *

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met:

Rik Roeske – projectleider Slush 2021
Bel: +31 6 2551 6714
Mail: rik.roeske@rvo.nl

Automatische ontvangstbevestiging

U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw aanmelding op uw e-mailadres. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan is er iets misgegaan met uw aanmelding. Neem in dat geval contact op met:

Debbie Balkema, projectmedewerker (handelsmissies RVO)
E: missieprojecten@rvo.nl

LET OP: een ontvangstbevestiging is geen bevestiging van deelname.