Service menu right

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Aanmeldformulier Virtuele innovatiemissie Waterstof Zuid-Korea en Japan

Virtuele innovatiemissie Waterstof Zuid-Korea en Japan, 12 tot en met 23 oktober 2020.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is één van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Lees ook de algemene voorwaarden deelname innovatiemissie. Bij het versturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met onze voorwaarden.