Active and Healthy Ageing en Personalized Health binnen Horizon 2020

Mensen die een respectabele leeftijd bereiken, hoeven niet altijd achteruit te gaan in hun mogelijkheden.

Door hen op verschillende manieren te ondersteunen, diensten aan te bieden of middelen te ontwikkelen die hen gezonder oud kunnen laten worden, kunnen mensen wellicht langer van hun leven genieten. Vanaf het begin van 2014 is een van de speerpunten binnen Horizon 2020 'Active and Healthy Ageing'. Onderzoek naar technieken, ICT-mogelijkheden, vroegtijdige opsporing en preventie van ziektes zijn een aantal voorbeelden van onderzoeksterreinen die wellicht de doelstelling kunnen helpen bereiken om in 2020 mensen 2 jaar langer gezond te laten leven.

Meer informatie

Lees meer over Active and Healthy Ageing en Personalized Health binnen Horizon 2020 in de bijlage onder Download.

Innovatie Attaché Netwerk Brussel, Diedre Bulk, diedre.bulk@minbuza.nl, 13-11-2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Service menu right