Autodelen op weg naar 0-emissie

Meer artikelen
Beeld Autodelen

Wat is er nodig om elektrisch autodelen groot te maken? Hoe kunnen gemeenten dit praktisch invullen? En hoe kunnen bedrijven hier een rol in spelen? Op dit symposium op 6 december 2017 gaan we hierover met u en elkaar in gesprek.

Elektrische deelauto's lijken een vanzelfsprekende combinatie. Ze combineren de voordelen van autodelen met schonere elektrische automobiliteit. Het lokale mobiliteitsbeleid en de uitrol van laadinfrastructuur kunnen belangrijke barrières wegnemen.

Voor wie?

Beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk, marktpartijen autodelen, mobiliteitsmanagers en wagenparkbeheerders van bedrijven.

Programma

Marjolein Demmers trapt het symposium af. Zij is voorzitter van de Stuurgroep Green Deal Autodelen en directeur Natuur & Milieu.

Gebruikers, gemeenten en andere overheden, bedrijven en aanbieders van (elektrische) deelauto’s gaan daarna met elkaar in gesprek over:

  • Wat zijn de succesfactoren en uitdagingen?
    Om een rendabel elektrisch autodeelsysteem in te richten, moeten aanbieder en gemeente samenwerken. Bedrijven kunnen hun medewerkers stimuleren om deelauto's te gebruiken. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld hun eigen vloot beschikbaar stellen buiten kantooruren. Tijdens het symposium worden een aantal projecten uit de praktijk toegelicht. We gaan in op de succesfactoren en uitdagingen.
     
  • Wat is er nodig en wat vraagt dit?
    Derk Loorbach, directeur DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit sluit de dag af. Hij kijkt met u wat nodig is voor succesvolle (duurzame) innovaties. Wat vraagt dit van betrokken partijen en organisaties?

Nationale Autodeel Award 2017

Wie volgt de gemeente Den Haag op en wint dit jaar de Nationale Autodeel Award 2017? Natuur & Milieu en het Ministerie van I&W reiken de prijs uit aan de gemeente die de grootste versnelling met autodelen bereikte. De Nationale Autodeel Award 2017 komt voort uit de Green Deal Autodelen.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website van Natuur & Milieu.

Rol RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert de secreataris voor de Green Deal Autodelen.

Service menu right