Service menu right

verslag: Bijeenkomst Leidraad voor gemeenten

Meer artikelen

In april en mei heeft het Expertise Centrum Warmte in samenwerking met de VNG vier informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Leidraad. Op deze pagina vindt u de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gegeven en een korte videoregistratie. Ook vindt u meer informatie over het inzenden van lokale warmteplannen voor integratie in de startanalyse.

Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Daarin legt u vast wanneer wijken van het aardgas afgaan. Voor wijken die voor 2030 van het aardgas gaan, moet u daarin mogelijke warmte-alternatieven benoemen. De Leidraad is een instrument, ontwikkeld door Planbureau voor de Leefomgeving moet gemeenten gaan helpen bij het komen tot een Transitievisie Warmte.

Leidraad Transitievisie Warmte

De Leidraad bevat objectieve informatie op basis van transparante, gevalideerde, feitelijke data. Daarmee is een technisch-economische analyse mogelijk die nodig is voor de Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • Startanalyse: zes warmte-alternatieven technisch-economisch doorberekend op basis van landelijk data met het Vesta-MAIS model van PBL. Deze analyse geeft tot op buurtniveau de gevolgen weer voor zowel de maatschappelijke kosten als de kosten voor de verschillende eindgebruikers.
  • Handreiking lokale analyse: richtlijnen over data, aannames en rekenregels waarmee gemeenten de Startanalyse kunnen aanvullen met eigen, lokale data. Bijvoorbeeld met data over planningen, om zo tot een specifieke lokale analyse te komen.

Expertise Centrum Warmte (ECW)

Gemeenten kunnen bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) hulp vragen bij het werken met de Leidraad om te komen tot Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarnaast is het ECW een kenniscentrum voor technische, economische en duurzaamheidsaspecten en nationale ontwikkelingen zoals marktordening, aquathermie en geothermie. RVO.nl is bij het ECW betrokken als lid in de Stuurgroep en levert een belangrijke bijdrage aan de opzet en verdere uitrol van de ondersteunende taken van het ECW.