Service menu right

Bijeenkomst Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik

Meer artikelen

Hoe stimuleer je zonne-energie in een dichtbevolkt land als Nederland, waar ruimte schaars is? Laat u inspireren tijdens de (netwerk) bijeenkomst 'Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik' met alle kansen die dubbelfuncties bieden. Deze bijeenkomst is een verdiepingssessie van het webinar op 1 september.

RVO organiseert dit jaar een reeks themabijeenkomsten rondom het lokaal benutten van zonne-energie. Gemeenten zetten steeds meer in op hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Dit zien we ook terug in de RES-conceptplannen. Een uitdaging voor alle plannen is ruimtegebruik. Oplossingen die meervoudig ruimtegebruik ondersteunen staan in Nederland daarom hoog op de agenda. Het webinar is op 1 september van 14:00 tot 15:30 uur. 

Programma

Het programma is een verdiepingssessie op de thema’s gepresenteerd in het webinar. Tijdens de bijeenkomst deelt u kennis en ervaring met andere deelnemers over oplossingen en knelpunten.

  • Plenaire bijeenkomst: Karin Keijzer van RVO geeft een voorzet over meervoudig ruimtegebruik en zonne-energie.
  • 1e verdiepingssessie met Maarten Epema over zonne-energie op de Bomhofs en Sekdoornse Plas in de gemeente Zwolle.
  • 2e verdiepingssessie gewijd aan 2 onderwerpen: zonne-energie langs rijksweg A37 (Okke van Brandwijk, Rijkswaterstaat) en de Twentse Duurzaamheidsroute A35, een zonne-energieproject van de gemeente Enschede (Rene Pruysers van de gemeente Enschede). 

Wij streven ernaar van iedere gemeente of organisatie tenminste een deelnemer toegang te bieden. Zijn er bij uw organisatie meer geïnteresseerden? Dan kunnen zij zich aanmelden voor de reservelijst. Dit omdat we een strikt maximum hebben. Wij stellen uw veiligheid voorop. In welke vorm en of deze bijeenkomst doorgaat, is afhankelijk van de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen op dat moment.

Webinar op 1 september 2020

Tijdens dit webinar inspireren wij u met interessante projecten. Wij vertellen u over de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Het webinar is afgestemd op provinciale, gemeentelijke en andere ambtenaren die vanuit duurzaamheidsdoelstellingen te maken hebben met de stimulering van zonne-energie. Meer informatie vindt u op Webinar Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik.

Meld u nu aan