verslag: Call for LIFE opent 4 april

Meer artikelen
LIFE+

Op 4 april gaat er weer een call open voor het Europese subsidieprogramma LIFE voor de onderwerpen natuur, milieu en klimaatverandering. In het midden van juni 2019  sluit de call voor natuur- en milieuprojecten en in september voor klimaatprojecten. Tijdens deze periode kunnen partijen een projectvoorstel (proposal) insturen.

Informatiemiddag

Dinsdag 12 februari organiseerde RVO.nl in Den Haag een informatiemiddag geinteresseerden die een projectvoorstel willen indienen voor LIFE in 2019. De 87 deelnemers kregen uitleg over de specificaties voor de call. Ook werd een analyse gedeeld van kenmerken waaraan eerdere LIFE-projecten voldeden. Daar kunnen geïnteresseerden rekening mee houden:

 • een LIFE-project moet voldoende groot zijn, de projectkosten liggen vaak boven de 1.000.000 EUR
 • de resultaten zijn zo veel mogelijk gekwantificeerd (meetbaar)
 • de meerwaarde voor Europa is evident (e.g. schaalbaar, kennis uitwisseling)
 • het aandeel van kosten voor infrastructuur op de totale begroting is kleinHet innovatie aspect is duidelijk (bijv. toepassen van bestaande technologieën in een nieuw veld). Bij het onderdeel natuur hoeft de aanpak niet innovatief te zijn.

Bij de beoordeling van de voorstellen zijn extra punten te verdienen als:

 • projecten duurzaam inkopen (bijv. producten met een EU ecolabel)
 • inter- of transnationale samenwerking aangaan
 • voortborduren op kennis uit Horizon 2020-projecten.

Tips

Deelnemers kregen een aantal tips mee:

 • Vraag voor u begint aan een conceptnote af of de projecttiming past bij de planning bij LIFE? U kan 1x per jaar indienen en ¾ jaar later krijgt u uitslag over uw aanvraag
 • Plan geruime tijd in voor het schrijven van de aanvraag: 10-15 dagen voor een concept note en 25-30 dagen (tot 200-300 uur) voor een full proposal
 • Begin met het verdelen van uw budget over de te nemen acties. Dat is de basis voor uw aanvraag
 • Ga langs bij de LIFE-adviseurs van RVO.nl
Lees voor meer informatie ook presentatie van 12 februari onder 'Downloads'.

 

Meer weten?

Download:

Service menu right