Economische missie Vietnam met minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Sonnema - Land- en tuinbouw

Meer artikelen

Vietnam wil een grote regionale en mondiale speler worden op het gebied van landbouw. Het beleid is gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de land- en tuinbouwsector. Hier liggen volop kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om zich te positioneren als leverancier van kwalitatief hoogwaardig en innovatief voedsel- en voedselverwerkingstechnologie.

Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven en kennisinstellingen zijn al jaren actief in Vietnam. Deze missie biedt de gelegenheid om nieuwe kansen te ontdekken en bestaande netwerken te verstevigen en uit te bouwen. Met name de gebieden in het noorden (Red River Delta) en zuiden (Central Highlands/Dalat) zijn erg geschikt voor tuinbouwontwikkeling.

Daarnaast biedt de noodzakelijke landbouwtransitie in de Mekong Delta kansen aan bedrijven en kennisinstellingen in de groente- en fruitketen, maar ook voor bijvoorbeeld zilte teelt, aquacultuur en agroparken. Daarbij wordt aan Nederlandse zijde ook gekeken naar cross-overs met de water- en logistieke sector, en naar het toepassen van circulaire economie-principes.

Focus van het programma

Het programma staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in:

  • Agrifood
  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig) of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor de missie.

Service menu right