Economische missie Vietnam met minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Sonnema - Offshore windenergie

Meer artikelen

De snelle economische ontwikkelingen in Vietnam gaan gepaard met een toenemende vraag naar energie. Er zijn ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkeling van duurzame energie in de nabije toekomst. Windenergie is daarin een belangrijke pijler.

Er is een groot potentieel voor offshore windenergie, met name in de kustregio in het zuiden van Vietnam. Op dit moment bevindt de offshore windenergiesector zich in de ontwikkelingsfase. Nederlandse bedrijven hebben de kans om als een van de eersten deze markt te betreden.

De Vietnamese overheid ziet in Nederland een belangrijke partner om offshore windenergie verder te ontwikkelen. Deze missie biedt bedrijven en kennisinstellingen dan ook een unieke kans om zich te profileren als expert en partner op het gebied van windenergie.

Focus van het programma

Het programma richt zich met name op offshore windenergie-bedrijven en kennisinstellingen.

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig) of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor de missie.

Service menu right