Economische missie Vietnam met minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Sonnema - Water

Meer artikelen

Vietnam kent grote uitdagingen op het gebied van water en klimaat. Met name de Mekong Delta, ook wel de rijstschuur van Vietnam genoemd, is kwetsbaar door zijn lage ligging. De delta kampt met bodemdaling door grondwateronttrekking, zeespiegelstijging, toename van rivierwateraanvoer, verzilting in droge periodes en afname van zoetwater.

Daarnaast biedt de snelle verstedelijking veel mogelijkheden voor economische ontwikkeling, maar ook uitdagingen op het gebied van waterbeheer, drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (stedelijk en industrieel).

Verder liggen er kansen voor bedrijven in de watertechnologie die circulaire economie-concepten bieden, waarin Vietnam momenteel veel interesse toont. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen een essentiƫle bijdrage leveren door het bieden van kennis en oplossingen.

Voortbouwend op de bestaande samenwerkingsovereenkomsten en relaties, geeft deze missie u de gelegenheid om bestaande netwerken te verstevigen en uit te bouwen, contacten te leggen met andere sectoren en nieuwe kansen te ontdekken.

Focus van het programma

Het programma richt zich op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in:

  • Deltatechnologie (o.a. hoogwaterbescherming);
  • Watertechnologie (waterkwaliteit);
  • Water als thema binnen de water-voedselzekerheid en waterenergie nexus, waterbeheer in het stedelijk gebied, waste-to-value, re-use en resource recovery (circulaire economie).

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig) of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor de missie.

Service menu right