verslag: Farming the future is our nature

Meer artikelen
Discussie tijdens netwerkevenement landbouwraden

Op 3 juni vond in Utrecht 'Farming the future is our nature' plaats. Op dit netwerkevenement voor de landbouwsector stond het wereldwijde voedselvraagstuk centraal. In dit verslag vindt u enkele hoogtepunten van het evenement, waaronder ideeën over de toekomst van de landbouwsector.

Het evenement werd bezocht door een brede groep spelers uit de landbouwsector. Van mkb'ers tot kennisinstellingen, van grote bedrijven tot startups en van internationale verkenners tot Nederlandse (dochter)bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Zij deden mee aan een programma vol sessies, presentaties en ontmoetingen. Het evenement richtte zich op de problemen rondom voedsel in de wereld, waarbij verschillende ideeën en Nederlandse oplossingen naar voren kwamen.

Opening Farming the future is our nature

Landbouw moet duurzamer in de toekomst

Tijdens de officiële opening gaven sprekers hun visie op de landbouwsector in de toekomst. Volgens LNV-topman Jan-Kees Goet staat de landbouw op een keerpunt. De uitdaging is om voedsel te produceren op een manier die de aarde aankan. Nederland kan hierin een belangrijke rol spelen. De landbouwteams van de Nederlandse ambassades (landbouwraden) kunnen hierbij waardevolle ondersteuning bieden aan bedrijven.

Ook Wiebe Draijer van de Rabobank ziet het belang in van voedselproductie met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu. Als voorbeeld noemde hij het actieprogramma van de Rabobank om palmolie duurzamer te maken. Een 2e voorbeeld, de introductie van een biodiversiteitsmonitor bij melkveebedrijven, liet zien dat samenwerking tussen bedrijven en non-profitorganisaties nuttige kruisbestuiving oplevert.

Tijdens de workshops later op de dag belichtte D66-Kamerlid Tjeerd de Groot de verduurzaming van de landbouw vanuit een andere hoek. Hij wees erop dat bedrijven wereldwijd moeten toewerken naar een efficiëntere productie van eiwitten voor menselijke consumptie. Nu gebruikt de landbouw volgens hem nog te veel grond voor veevoeding.

Sessie tijdens Farming the future is our nature

Ondersteuning voor boeren

Aandacht was er ook voor het ondersteunen van boeren die duurzamer willen produceren. Zo helpt de Rabobank een verdienmodel te ontwikkelen voor boeren, die meer biodiversiteit willen binnen hun bedrijf. Patricia de Vries, landbouwraad voor Colombia en Peru, benadrukt dat Nederlandse bedrijven hun buitenlandse collega's kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar circulaire productiemethoden.

Matchmaking

Het 2e deel van de middag was gewijd aan matchmaking. Tjerk Opmeer, directeur Internationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, leidde het onderdeel in. Tijdens de matchmaking kregen alle deelnemers de kans om in gesprek te gaan met de landbouwraden en de Food&Agri-directeuren van de Rabobank.

100 jaar landbouwattachénetwerk

Dit jaar bestaat het landbouwattachénetwerk 100 jaar. De landbouwattachés en -teams werken wereldwijd vanuit Nederlandse ambassades en consulaten. Zo ondersteunen zij bedrijven in de landbouwsector met zakendoen in meer dan 70 landen. Lees meer over hun werk en activiteiten op onze pagina Landbouwraden.

Het evenement werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rabobank. Zij sloegen speciaal voor de organisatie van dit evenement de handen ineen.

Service menu right