verslag: Grote opkomst voor handelsmissie Bremen/Bremerhaven

Meer artikelen

30 Nederlandse organisaties uit de Ruimtevaartsector en 50 organisaties uit de Wind op Zee-sector gingen op 5 en 6 maart jongstleden mee met de handelsmissie naar Bremen en Bremerhaven. Met een 2 keer zo grote opkomst als de branches en missie-organisatie van tevoren hadden verwacht, was het enthousiasme erg groot!

Voor veel deelnemers was dit hun eerste deelname ooit aan een handelsmissie en dit smaakt naar meer. Beide sectoren hebben gevraagd of wij vaker handelsmissies voor hun sector kunnen organiseren, bij voorkeur met de aanwezigheid van bewindsperso(o)n(en).

Aanwezigheid minister Kaag en Koninklijk Paar

Zowel Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden een deel van het handelsmissieprogramma bij. De koning en koningin brachten een werkbezoek aan het Bundesland Bremen in Noord-Duitsland. De delegatie van deelnemende bedrijven reisde graag met hen mee. Diverse bedrijfsbezoeken, een inhoudelijk seminar en een trade dinner stonden daarbij op het bedrijvenprogramma.

Contracten en samenwerkingsovereenkomsten

In aanwezigheid van minister Kaag en/of het koningspaar, zijn ter plaatse 5 contracten en samenwerkingsovereenkomsten tussen Nederlandse en Duitse partijen ondertekend. De inhoud daarvan varieerde van concrete orders van duizenden en zelfs miljoenen euro’s tot samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, regio’s of brancheorganisaties.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerde deze handelsmissie samen met de Nederlandse ambassade in Berlijn, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Netherlands Space Office en de Nederlandse WindEnergie Associatie waren intensief bij de organisatie betrokken om de inhoudelijke sectorprogramma’s vorm te geven.

Service menu right