Hackathon: een innovatieve herstart van de keuzedelen Ondernemerschap & Ondernemend gedrag | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

verslag: Hackathon: een innovatieve herstart van de keuzedelen Ondernemerschap & Ondernemend gedrag

Meer artikelen

De COVID-19-pandemie brengt, naast uitdagingen, ook kansen voor het mbo-ondernemerschapsonderwijs. Om die kansen zichtbaar te maken, werkten docenten, ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers tijdens een hackathon aan ideevorming voor oplossingen of prototypes voor coronaproof mbo-ondernemerschapsonderwijs. Er zijn kansen geprioriteerd en vervolgens uitgewerkt in 4 ideeën.

De uitvoering

Uit de 1e ronde van de hackathon kwamen ruim 100 ideeën voor het versterken van het ondernemerschapsonderwijs in het mbo. Bekijk een overzicht van deze ideeën. Tijdens de 2e ronde is een selectie gemaakt van 4 ideeën. Deze zijn vervolgens verder verfijnd, uitgewerkt in prototypes en gedeeld met de andere deelnemers. De 4 geselecteerde ideeën zijn praktisch inpasbaar en relatief eenvoudig uitvoerbaar.

Lees hieronder de toelichting op de 4 ideeën. Idee 1 en 2 bouwen voort op elkaar. Deze ideeën zijn op zich niet nieuw, maar wel nieuw voor het mbo en de keuzedelen ondernemendheid en ondernemerschap.

1.  Project-matching app: De ‘tinder’ voor ondernemende projecten

Het probleem/de uitdaging

Projectonderwijs biedt enorme kansen voor ondernemerschapsonderwijs, het is inspirerend en creëert waarde voor alle betrokkenen. Het is waardevol om de samenwerking tussen bedrijven en mbo-opleidingen goed te benutten; de economische gevolgen van de Corona-crisis maken het zelfs urgent. Ondernemende projecten hebben echter andere kenmerken dan 'normale' projecten. Een van de knelpunten is dat opleidingen en bedrijven elkaar niet kunnen 'ontmoeten'. Een van de vragen is dan ook: hoe kunnen scholen, studenten en ondernemers elkaar ook online vinden om zo vraag en aanbod van projecten te kunnen matchen?

Oplossing

Ontwikkeling van een vraag-aanbod app voor ondernemende projecten tussen studenten en organisaties/bedrijven met ondernemende projecten in de aanbieding. Zie ook het O2LAB project 'Leren van Ondernemende Projecten' dat daarvoor aanbevelingen doet (uitgevoerd door stichting Welzowijs en DWvdO).

Validatie/aannames

Hoe ver zijn scholen hier zelf mee? Welke waarde voegt een overkoepelende app - specifiek op ondernemende projecten - toe aan al bestaande initiatieven?

Hoe nu verder?

Er zijn verschillende initiatieven en marktpartijen actief om vraag en aanbod op deze manier bij elkaar te brengen. Denk aan Match2Work en de verschillende Verzilver-je-talent-projecten. Ook biedt het O2LAB-project 'Leren van Ondernemend Onderwijs' straks inzichten hoe je hiervan een succes kan maken.

2. Gamificatie binnen ondernemende projecten: een ondernemend dashboard

Het probleem/de uitdaging

Projectonderwijs biedt enorme kansen voor ondernemerschapsonderwijs (zie online matching app). In projecten kunnen studenten in teams werken aan echte ondernemerschapsuitdagingen. Maar hoe faciliteer en monitor je virtuele samenwerking tussen student en docent over verschillende mbo-instellingen heen?

Oplossing

Ontwikkel een online dashboard waarin de studenten in ondernemende projecten hun persoonlijke talenten en leerwensen benoemen, met een tijdspad en beloning als doelen behaald worden. Deze persoonlijke leerwensen en talenten worden dan gekoppeld aan een ondernemend project wat het beste bij hen past, danwel het beste uit hen haalt. In een gamificatie van dit traject wordt, aan de hand van een tijdspad, gekozen dat bepaalde doelen zijn te behalen door het afronden van levels (stappen uit de opleiding/crebo).

Validatie/aannames

Hoe eenvoudig is het om persoonlijke leerdoelen te koppelen aan ondernemende projecten?

Hoe nu verder?

Er zijn verschillende initiatieven en marktpartijen om vraag en aanbod op deze manier bij elkaar te brengen. Een voorbeeld is www.loopme.io/.

3. Faallab: hier mag alles mislukken

Het probleem/de uitdaging

Leren van fouten is een belangrijk element in het ondernemende leerproces en helpt studenten hun ondernemendheid verder te ontwikkelen. Dit vraagt om een cultuur en structuur waarin fouten kunnen worden gemaakt en waarin geleerd kan worden van gemaakte fouten. Dit is echter geen heersende cultuur in het onderwijs, waar de nadruk ligt op het voorkomen van fouten.

Oplossing

Opzetten van een Faallab/open podium binnen onderwijsinstellingen waarin programmatisch wordt gewerkt aan dit thema.

Validatie/aannames

Niet alleen studenten, maar ook docenten, teamleiders en management zijn bereid om fouten te delen en bespreekbaar te maken.

Hoe nu verder?

Kijk voor voorbeelden van een faallab op www.fuckupnights.com/ en https://ecorner.stanford.edu/.

4. Talentexperiment: Effectuation

Het probleem/de uitdaging

In de huidige kopopleiding vakman-ondernemer wordt nog niet gewerkt vanuit een talentperspectief. Denk aan de 5 vijf principes van Effectuation: wie je bent, wat je kunt en wie je kent bepaalt je ondernemende leerproces. De principes worden vaak verwoord als:

  1. Bird in the hand (roei met de riemen die je hebt);
  2. Affordable loss (bepaal wat je bereid bent in te zetten);
  3. Make lemonade (probeer kansen te zien in de tegenslagen die op je pad komen);
  4. Crazy quilt (zoek samenwerking met mensen die geloven in je idee en waar je energie van krijgt); en
  5. Pilot in the plane (richt je op dat waar je wél controle over hebt).

Oplossing

Binnen de kaders van de kopleiding vakman/ondernemer is er ruimte om een talentprogramma te starten.

Validatie/aannames

Hebben mbo-studenten de behoefte en interesse om vanuit dit perspectief te ondernemen, of is voor hen eerder de vakinhoud of het domein leidend?

Hoe nu verder?

ROC van Twente, het centrum voor ondernemerschap, wil een vervolg gaan geven aan dit idee via een nieuw te ontwikkelen opleiding vakman-ondernemer. Mocht je geïnteresseerd zijn hieraan mee te werken, neem dan contact met ons op via O2LAB@rvo.nl. Kijk voor inspirerende voorbeelden op www.globalschoolforentrepreneurship.com en www.lolabae.nl.

In gesprek met deelnemers Hackathon

ECBO (Thomas Lans en Tara Schoenmaker) voerde de hackathon uit in samenwerking met Aventus, in opdracht van het O2LAB programma. Een vervolgstap die O2LAB in ieder geval zelf neemt, is in gesprek gaan met deelnemers van de hackathon over hoe zij vervolg gaan geven aan de 4 uitgewerkte ideeën, te beginnen met het ROC van Twente.

Meedenken?

Wil je ook meedenken, of met een van deze 4 ideeën aan de slag? Laat het ons weten via O2lab@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.