Handelsmissie met minister Sigrid Kaag naar de Duitse deelstaat Bremen - Wind op zee

Meer artikelen

Een succesvolle en tijdige transitie naar duurzame energiebronnen is voor het toekomstige economische succes van Duitsland en Nederland essentieel. Windenergie staat daarom hoog op de politieke agenda de komende jaren. In Duitsland zijn de ambities voor de uitbouw van duurzame energie recentelijk nog eens aangescherpt. De ambitie is dat in 2030 minimaal 65% van de elektriciteit (voorheen 55%) duurzaam opgewekt wordt.

De afgelopen jaren heeft vooral Bremerhaven, een stad die direct aan de kust ligt, zich ontwikkeld tot een belangrijke industriële hub voor de Duitse offshore-windindustrie. Met de Windagentur Bremerhaven (WAB) beschikt de stad over hét nationale branchecluster van de offshore-windindustrie — de WAB telt circa 300 leden waarvan 60 direct in de deelstaat Bremen gevestigd zijn. Daarnaast zitten in Bremerhaven gezaghebbende onderzoeksinstituten zoals het Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES).

De Nederlandse sectororganisatie (NWEA) en de WAB zien grote belangstelling voor een verdere uitbouw en verdieping van de wederzijdse relatie.

Thema’s

  • Samenwerking in de hele waardeketen
    De offshore-windindustrie is internationaal. Met name de grote spelers kennen elkaar al goed vanuit diverse projecten op de Noordzee. Er is gezamenlijk veel expertise opgebouwd en de industrie heeft de laatste jaren een efficiëntieslag gemaakt waardoor duurzame elektriciteit zonder subsidie kan concurreren met conventionele energie. De project-pipeline voor de Nederlandse en Duitse Noordzee is goed gevuld. De Nederlandse en Duitse waardeketens zijn (deels) complementair. (Nog) betere samenwerking biedt dus kansen voor zowel Nederlandse als Duitse bedrijven.
  • 'Teaming Up' voor nieuwe markten
    Ook de project-pipelines op andere plekken in de wereld zijn inmiddels goed gevuld, zoals in Azië, Amerika en op de Baltische Zee. Door de op de Noordzee opgebouwde expertise behoren Nederlandse en Duitse bedrijven tot de wereldtop in de nog jonge industrie. De missie naar Bremerhaven en het contact met de gehele Duitse offshore-windketen kan dus goed worden gebruikt om de banden – ook voor projecten buiten de Noordzee – verder aan te halen.
  • Focus mkb
    De windenergiesector is zowel voor Bremen als voor Nederland een motor voor het mkb. Als toeleveranciers en onderaannemers beschikken mkb-bedrijven in mindere mate over een eigen internationaal netwerk. Voor hen zijn contacten met bedrijven direct over de grens daarom bijzonder waardevol.

Doel

Het doel van deze missie is om bestaande relaties te versterken, maar ook om nieuwe relaties aan te gaan en om Nederlandse bedrijven een duwtje in de rug te geven bij het verzilveren van economische kansen. Tijdens de missie wordt daarom het gezamenlijke belang van goede samenwerking benadrukt.

Bekijk het conceptprogramma Wind op zee (pdf, Engelstalig).

Terug naar Handelsmissie met minister Sigrid Kaag naar de Duitse deelstaat Bremen.

Service menu right