Service menu right

Handelsmissie China met bezoek aan conferentie 'Feeding and greening Chinese cities'

Meer artikelen

Bent u actief in de land- en tuinbouwsector of in duurzame stedelijke ontwikkeling? Wilt u zakendoen, samenwerken of contacten leggen met Chinese bedrijven, de lokale markt verkennen of uw relaties in China verstevigen? Ga dan van 16 tot en met 23 november mee met de handelsmissie naar China.

Onderdeel van deze missie is een bezoek aan de Sino-Dutch Horti Cooperation Conference met als thema 'Feeding and greening Chinese cities' op 18 november in Beijing. Dit jaar ligt de focus op duurzame stedelijke ontwikkeling en de rol die moderne land- en tuinbouw hierin speelt. De organisatie van deze conferentie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de provincie Zuid-Holland, de Nederlandse ambassade in Beijing en verschillende Chinese partnerorganisaties.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Duurzame groei en land- en tuinbouw zijn kansrijke sectoren waarop we goed kunnen samenwerken met China en elkaar kunnen versterken. Tijdens de conferentie kunt u op hoog niveau contacten leggen en die verder uitbouwen.

De handelsmissie onder leiding van de overheid geeft extra aandacht aan het ondertekenen van contracten of MoU’s. De organisatie kan u helpen bij het aangaan van samenwerking met Chinese bedrijven. Ook kunt u steun krijgen bij besprekingen over moeilijkheden die uw bedrijf misschien ondervindt bij (toekomstige) samenwerking met de overheid of bedrijven in dit land.

Bedrijvenprogramma

Naast de conferentie en het bijwonen van de officiële bezoeken, is er een uitgebreid en gevarieerd programma met de focus op duurzame ontwikkeling (water, bodem, milieu en stedelijke ontwikkeling) en moderne land- en tuinbouw. Het programma bevat onder meer lezingen, matchmakingsessies, werkbezoeken, netwerkevenementen en bijeenkomsten met lokale overheidsinstanties. Ook voert u een-op-eengesprekken met mogelijke zakenrelaties en deelt u ervaringen met Nederlandse ondernemers.

Programma

Bekijk het voorlopige programma (pdf) (Engelstalig) van de missie.

Aanmelden en kosten

De aanmelding is gesloten.
Deelname aan de missie kost € 500. Elke tweede of derde deelnemer per bedrijf betaalt € 250. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Voor wie?

Om de missie voor alle deelnemers zo interessant mogelijk te maken, leggen we de nadruk op bedrijven en kennisinstellingen die binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Emiel Mulder, Business Development Coach China bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
E: emiel.mulder@rvo.nl