Handelsmissie landbouw Pakistan - Aardappelen, uien en groente

Meer artikelen

De aardappelproductie in Pakistan is de afgelopen 25 jaar enorm gegroeid. De opbrengst is bijna verdubbeld, van 11 tot 21 ton per hectare, en de landbouwgrond is in die periode meer dan verdubbeld.

Productie sterk uitgebreid

In Pakistan vindt 83% van de aardappelproductie plaats in Punjab, de op 2 na grootste provincie van Pakistan. Daarnaast is de teelt van aardappelen onlangs sterk uitgebreid in andere regio’s. Ook behoort Pakistan tot een van de grootste uienproducerende landen wereldwijd, met een totale productie van 1,74 miljoen ton in 2015.

Ruimte voor verbetering

De productie is de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld terwijl de opbrengst nog heel laag is. Hier is dus ruimte voor een verbeteringsslag. Verder zijn groentezaden met een hogere opbrengst, ziekteresistentie en klantvoorkeuren gewenst. Kortom, er is veel behoefte aan goed zaad- en pootgoed, verbeterde teelttechnieken, machines, opslagfaciliteiten, koeling en verwerkingsapparatuur.

Daarnaast zijn er ook veel kansen voor kennisinstituten: er is veel behoefte aan capaciteitsopbouw en kennisoverdracht voor deze sectoren.

Service menu right