Handelsmissie landbouw Pakistan - Zuivel

Meer artikelen

Pakistan is met 38 miljard liter op jaarbasis het op 2 na grootste melkproducerende land ter wereld.

Kennis en apparatuur voor melkproductie

Van alle verhandelbare melk die de Pakistaanse bevolking consumeert, wordt op dit moment nog geen 10% verwerkt en verpakt aangeboden. De melkproductie is niet optimaal; er is vooral een gebrek aan kennis en apparatuur. Daarbij neemt de vraag naar veilige melk toe. Deze trend zal naar verwachting in de nabije toekomst versnellen. Dit onder andere door de groeiende middenklasse, de behoefte aan meer melk van een hogere kwaliteit  en door de toenemende verstedelijking.

Vraag naar Nederlandse koeien en zaad

Daarnaast is er veel vraag naar Nederlandse koeien en zaad om de kwaliteit van het lokale vee te vergroten.  Ook melkmachines, transportmateriaal en goed veevoer zijn gewilde producten.

FrieslandCampina heeft in Pakistan een meerderheidsdeelname in Engro Foods Limited (51%), het op 1 na grootste zuivelbedrijf in Pakistan. Hiermee speelt het bedrijf handig in op deze toenemende vraag.

Service menu right