Handelsmissie naar Japan: kansen in de zuivel- en aardappelindustrie

Meer artikelen
Melkpakken Hokkaido Japan

Wilt u zakendoen in Hokkaido, Japan? En wilt u weten wat uw kansen zijn op het gebied van modernisering van de lokale zuivel- en aardappelketen? Ga met ambassadeur Aart Jacobi mee op handelsmissie van 15 tot en met 19 oktober.

De organisatie is in handen van de Nederlandse ambassade in Tokio.

Modernisering zuivel- en aardappelketen

Doel van de missie is om de kansen in kaart te brengen voor Nederlandse technologische oplossingen en kennis op het gebied van mechanisering, robotisering en productieverhoging. De focus ligt in eerste instantie op bedrijven in de zuivelsector, maar ook toeleveranciers voor de aardappel-/vollegrondgroenteteelt kunnen deelnemen.

De handelsmissie geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om contacten te leggen - of uit te breiden - met Japanse levensmiddelenbedrijven, overheden, landbouwcoöperaties en boeren. Verder krijgt u een goed beeld van de landbouwontwikkelingen in Hokkaido, het belangrijkste landbouwgebied van Japan.

Programma

Wij bieden ondernemers een intensief programma dat begint in Sappora. Daarna gaat de missie door naar Obihiro, het belangrijkste zuivel- en aardappelgebied. Optioneel is een rondetafelbijeenkomst in Tokio.

Momenteel stelt de ambassade een programma op met concrete onderdelen als handelscontactbijeenkomsten, een seminar, bedrijfsbezoeken en afspraken met diverse stakeholders. Te denken valt aan de lokale overheid, de landbouwcoöperatie Hokkuren en zuivelbedrijven. Daarnaast zijn gesprekken voorzien met experts en vertegenwoordigers van de verwerkende industrie. In samenwerking met de deelnemende bedrijven willen we dit programma vervolmaken.

Kosten en deelname

De kosten voor deze handelsmissie bedragen € 250. Reis- en verblijfskosten en eventuele tolken zijn voor eigen rekening. De ambassade verzorgt het programma, 2 lunches en een diner en het lokaal vervoer in Hokkaido (collectieve programma).

Meld u aan per email voor de missie. Na ontvangst nemen we contact met u op.

Hokkaido

Hokkaido is de belangrijkste landbouwregio van Japan, waar 53% van de melkproductie en 80% van de aardappelproductie plaatsvindt. In tegenstelling tot de rest van Japan bestaat de landbouw hier grotendeels uit professionele, grootschalige landbouwbedrijven. Met de hoge binnenlandse prijzen verdienen de boeren hier goed. Desondanks kampt Hokkaido met een aantal problemen, waarvan een arbeidstekort de belangrijkste is. Verder zetten de recent afgesloten vrijhandelsverdragen met de EU en TPP vooral de voedselverwerkende industrie onder druk. Zo kampen bijvoorbeeld bedrijven als Calbee en Meiji met hoge (binnenlandse) grondstofprijzen voor aardappels en zuivel.

Om de boeren op meer concurrentie voor te bereiden, stelt de Japanse overheid ruime subsidies beschikbaar om de efficiëntie en arbeidsproductiviteit te verhogen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze handelsmissie of wilt u meer achtergrondinformatie over Hokkaido? Neem dan contact op met de

Nederlandse ambassade, Tokio
Landbouwafdeling
E: yuko.saito@minbuza.nl of chitose.hatakoshi@minbuza.nl
T: (00) 81 3 5776 5490

Service menu right