Handelsmissie Nigeria met minister Sigrid Kaag, Agrifood en Sustainable cities - Agrifood

Meer artikelen

Nigeria is nu al de grootste economie van Afrika. De groeiende bevolking vraagt – ook in de toekomst – om meer en beter voedsel. De Nigeriaanse overheid is sterk afhankelijk van inkomsten uit de olie-industrie en wil deze afhankelijkheid verminderen door de economie te verbreden.

Deze omslag biedt mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om zich te positioneren. Niet alleen als leverancier van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve voedsel- en voedselverwerkingstechnologieën. Maar ook als degenen die die technologieën breed kunnen toepassen in grote en groeiende Nigeriaanse steden.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

In de Nigeriaanse landbouwsector zijn verschillende Nederlandse bedrijven actief. Deze missie biedt deelnemers de gelegenheid om kansen te ontdekken en bestaande netwerken te verstevigen en uit te bouwen. De ambassade focust zich binnen de agrifood-sector vooral op kansen in de tuinbouw (met speciale aandacht voor zaaizaad, aardappel en groente), aquacultuur en pluimvee. Daarbij wordt aan Nederlandse zijde ook gekeken naar uitwisseling met de water- en logistieke sector en naar het toepassen van circulaire principes.

Het programma staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in:

  • landbouw
  • voedsel
  • tuinbouw
  • uitgangsmaterialen

Bekijk het voorlopige programma (pdf), of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor deze missie.

Service menu right