Service menu right

Handelsmissie Resilient Cities Zuid-Afrika - Hernieuwbare energie

Meer artikelen

De vraag naar elektriciteit en warmtevoorziening in Zuid-Afrika is enorm. Dat heeft te maken met de economie die veel energie vergt.

Er is wel sprake van een voorzichtige overgang van energiewinning uit steenkool naar energie uit hernieuwbare energiebronnen. Via een veilingsysteem kent de overheid jaarlijks een aantal vergunningen voor elektriciteitsopwekking toe aan onafhankelijke energieproducenten. Hun afname is gegarandeerd. Technologieën in deze projecten zijn zonne-energie (PV en CSP), wind (op land), biomassa en (bio) gas.

In het afgelopen decennium zijn veel Europese energiebedrijven actief geworden als projectontwikkelaar, dienstverlener of toeleverancier in de hernieuwbare energiesector. De verwachting is dat in het komend decennium nog voor duizenden megawatt aan projecten worden aanbesteed. Daarbij is ruimte voor nieuwe (Nederlandse) spelers. Dit is hét moment om u te positioneren op deze markt.

De president van Zuid-Afrika heeft onlangs aangekondigd dat het nationale elektriciteitsbedrijf Eskom wordt opgesplitst in drie afzonderlijke entiteiten. Dit kan er toe leiden dat de private sector een grotere rol krijgt in de opwekking, de transmissie en distributie van energie in de nabije toekomst.

Lees ook het sectorrapport met meer informatie over kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame energie (pdf, Engelstalig).

Waste-to-energy

Tot slot kent Zuid-Afrika een groeiend afvalprobleem. Wet- en regelgeving richt zich ook steeds meer op 'waste-to-energy'. Organisch afval mag binnenkort niet meer naar de stortplaats.

Dit biedt kansen voor de kennisbenutting van zowel vaste als natte biomassa, voor de productie van verschillende soorten biofuels (gas, diesel, kerosine, houten pallets) en bioplastics of producten van gerecyclede kunststoffen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

De hernieuwbare energiesector biedt de volgende kansen:

  • projecten van 'independent power producers'
  • circulaire economie (waste-to-energy, recycling, oplossingen voor invasieve exoten)

Nederlandse bedrijven kunnen een rol spelen in de projecten van 'independent power producers'. Zowel als projectontwikkelaar of als toeleverancier van technologieën of diensten. Daarbij gaat het om technologieën zoals wind (op land), zon (PV/CSP), gas, biomassa en waste-to-energy. De verwachting is dat in de nabije toekomst privatisering plaatsvindt in de transmissie en distributie van elektriciteit. Dit is hét moment om uw netwerk in deze sectoren op te bouwen om straks goed gepositioneerd te zijn.

Ook de gassector groeit. Bedrijven en huishoudens stappen over op gas voor hun energievoorziening omdat gas betrouwbaarder is dan stroom van het net.

Daarnaast focust deze missie zich specifiek op de circulaire economie. Denk daarbij aan waste-to-energy. Maar het gaat verder dan dat. Ook recycling zit in de lift (denk aan kunststoffen, glas, papier, textiel, bouwafval). En in Zuid-Afrika zoekt men ook oplossingen voor het groeiende probleem van 'invasieve exoten' (planten, dieren of andere organismen die van nature niet in een gebied voorkomen en die veel grondwater verbruiken).

Bekijk het voorlopige programma of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor deze missie.