Service menu right

Handelsmissie Resilient Cities Zuid-Afrika - Transport en Logistiek

Meer artikelen

Zuid-Afrika is een belangrijke toegangspoort voor het Afrikaanse continent en een transportknooppunt waar verschillende scheepvaartroutes samenkomen. De haven van Durban is de drukste haven van Afrika ten zuiden van de Sahara (Sub-Sahara Afrika). Zuid-Afrika heeft eersteklas wegen, het grootste spoorwegnetwerk van Afrika, zeer goede vliegvelden en 8 commerciële havens.

Deze drukte zorgt wel voor uitdagingen op het gebied van transport. De havens kampen bijvoorbeeld met capaciteitsproblemen. Daardoor kunnen wachttijden voor binnenkomende schepen oplopen. De grootste havens liggen midden in de steden. Dat maakt uitbreiding moeilijk.

Daarnaast gaat veel goederenvervoer over de weg. Dat leidt tot toenemende problemen met grote drukte rond de steden en een hoge CO2-uitstoot. Er is vraag naar 'road-to-rail' initiatieven om de druk op de wegen te verlichten.

Slimmere inrichting van productieketens

Er is veel vraag naar kostenbesparende, slimmere inrichting van de productieketens. Die vraag komt vooral van de sterk ontwikkelde maakindustrie in Zuid-Afrika. Denk aan efficiëntere bevoorrading en gebruik van nieuwe technologieën voor een betere planning. Veel bedrijven hebben hun (regionale) hoofdkantoor in Zuid-Afrika gevestigd. Hierdoor zijn productieketens vaak verdeeld over heel Afrika. Voor uw bedrijf kan Zuid-Afrika dan ook een beginpunt zijn voor succesvolle partnerschappen over het hele continent.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Voor Nederlandse bedrijven liggen er kansen bij het ontwikkelen van oplossingen voor lokale uitdagingen in de maritieme industrie, servicelogistiek en mobiliteit.

De maritieme sector in Zuid-Afrika biedt de volgende kansen:

  • havenhoofdplanning
  • railsysteemengineering
  • baggerdiensten
  • intermodale logistieke planning
  • vergroting van de capaciteit van de binnenhaven
  • technologie voor het verduurzamen van de Zuid-Afrikaanse havens
  • hardwaretoepassingen voor de havenbouw; in signaleringsystemen voor de spoorwegindustrie (en op treinstations); in containerhandlingsapparatuur en grond / zware-uitrustingsapparatuur

Daarnaast liggen er kansen in het gebruik van servicelogistiek, slimme logistiek en agrologistiek. Daarmee kan de efficiëntie van transport en infrastructuur verbeterd worden, met name transportcorridors. Binnen de logistieke branche zijn ook grote kansen te vinden in de productiesector en detailhandel.

Op het gebied van mobiliteit liggen er kansen in de ontwikkeling van transportinfrastructuur en geïntegreerde transportnetwerken. Ook zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van niet-gemotoriseerd vervoer, zoals vrachtfietsen.

Meer informatie

Bekijk het voorlopige programma of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor deze missie.