Service menu right

Handelsmissie Resilient Cities Zuid-Afrika - Voedsel- en waterzekerheid

Meer artikelen

Klimaatverandering heeft een grote impact op de landbouw- en watersector in Zuid-Afrika. De periodes van droogte duren langer en zijn extremer. Ze gaan bovendien gepaard met overstromingen. Waterzekerheid is één van de grootste uitdagingen van Zuid-Afrika.

Droogte is niet de enige oorzaak voor een toenemende vraag naar water. Ook de snelle bevolkingsgroei, industrialisatie, verstedelijking en veranderingen in levensstijl zorgen voor behoefte aan meer water. De huidige watercrisis kan enorme gevolgen hebben voor de economische groei en het welzijn van de bevolking in Zuid-Afrika.

Daarom is waterzekerheid een prioriteit voor de Zuid-Afrikaanse overheid. Efficiënt gebruik van water voor zowel consumenten, landbouw en industrie wordt steeds noodzakelijker. Dat biedt kansen voor Nederlandse oplossingen voor waterefficiëntie- en hergebruik. Denk aan 'early warning systems' (controle van vegetatievochtigheid met behulp van satellietdata), het gebruik van alternatieve waterbronnen en slimmer omgaan met water door middel van data.

Lees ook het sectorrapport met meer informatie over kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van waterhergebruik (pdf, Engelstalig).

Landbouwsector

De snelle bevolkingsgroei en verstedelijking betekenen ook dat het voeden van de stedelijke bevolking steeds belangrijker wordt. De landbouwsector in Zuid-Afrika heeft 2 kanten. Aan de ene kant is het een zeer commerciële sector die veel granen, maïs, citrusvruchten en tropisch fruit verbouwt. Deze sector bestaat uit ongeveer 30.000 boeren, een commerciële verwerkingsindustrie en eigen retail. Aan de andere kant is er een opkomende agrofoodssector vanuit de vroegere achtergestelde (zwarte) bevolking, die wordt ondersteund door de overheid.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor ecosystemen en plantenziekten. Klimaatslimme landbouwtechnologieën, open teeltproductie en circulaire voedselsystemen worden steeds belangrijker.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

De voedsel- en waterzekerheidssector biedt de volgende kansen:

  • klimaatslimme landbouw
  • verhoging productiviteit met nieuwe technologieën

Binnen de Zuid-Afrikaanse landbouw- en voedselproductiesector liggen er kansen in klimaatslimme landbouw, ofwel 'Climate Smart Agriculture'. Nederlandse kennis en technologie kan hier van pas komen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, watergebruik en het inzetten van weerbare planten en teeltsystemen.

Daarnaast zijn er interessante kansen voor een duurzame verhoging van de productiviteit. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologieën als precisielandbouw, conserveringslandbouw en nieuwe plantensoorten.   

Gezien de kansen voor bedrijven nodigen we vooral innovatieve agrotech MBK bedrijven/scale ups uit deel te nemen.

Watersector

Binnen de watersector liggen er kansen voor (industrieel) waterhergebruik en afvalwaterzuivering. Zuid-Afrika behandelt minder dan de helft van het gemeentelijk afvalwater. Om de huidige watercrisis op te lossen is het nodig om meer water te hergebruiken. Ook op het gebied van waterefficiëntie liggen er kansen. Denk aan het terugbrengen van het gemiddelde waterverbruik en het efficiënter gebruiken van water in de landbouw en industrie.

Meer informatie

Bekijk het voorlopige programma of ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor deze missie.