Handelsmissie spoorgoederenvervoer China met secretaris-generaal Ongering, ministerie IenW - Informatiebijeenkomst 14 februari

Meer artikelen

Op 14 februari vindt van 15:00 tot 17:00 uur een voorbereidende sessie plaats voor deze missie. Secretaris-generaal Lidewijde Ongering is bij deze bijeenkomst aanwezig. Het doel is om deze middag met geïnteresseerde deelnemers te praten over het programma, de doelen en de resultaten van deze missie.

Programma

Programma informatiebijeenkomst missie spoorgoederenvervoer China
Tijd    Onderdeel
14:45 - 15:00 uurInloop
15:00 - 15:10 uurKick-off door Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
15:10 - 15:25 uurRecente inzichten spoorgoederenvervoer China (Panteia)
15:25 - 15:45 uurSchets (beleids)context van de missie en bespreking recente ontwikkelingen (ministerie IenW)
15:45- 16:40 uurMissie april: bespreking voorziene programma, doelen, deliverables en ervaringen (allen)
16:40 - 16:55 uurFollow-up na de missie + financiering (ntb)
16:55 - 17:00 uurAfsluiting


Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert deze sessie in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Service menu right