Handelsmissie Verenigde Arabische Emiraten en de Expo 2020 Dubai: duurzame stedelijke ontwikkeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handelsmissie Verenigde Arabische Emiraten en de Expo 2020 Dubai: duurzame stedelijke ontwikkeling

Meer artikelen

Is uw bedrijf actief in de sectoren water, duurzame energie, voedsel, stedelijke inrichting of logistiek en biedt u innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling? En wilt u zakendoen met en contacten leggen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)?

Neem dan van 31 oktober tot en met 4 november 2021 deel aan de handelsmissie naar de VAE en de Expo 2020 Dubai met Tom de Bruijn, demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, is zakelijk missieleider en de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is aanwezig als 'Expo Champion'.

Let op: Voor deze handelsmissie geldt een COVID-19-clausule!

Vanaf oktober 2021 neemt Nederland deel aan de Expo 2020 Dubai: de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. Onder het motto 'Uniting water, energy and food', presenteert ons land zich 6 maanden lang in een uniek paviljoen. De handelsmissie, die deels plaatsvindt op dit Nederlandse paviljoen, is de perfecte gelegenheid om uw netwerk tijdens dit internationale evenement te versterken. Daarnaast kunt u direct uw zakelijke kansen in de VAE én de bredere Golfregio vergroten.

Lees meer over de Nederlandse deelname aan de Expo 2020 Dubai op de website van Dutch Dubai.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

 • water
  • stedelijk waterbeheer (urban resilience), watermanagement in bebouwde omgeving
  • nature-based solutions, blue - green infrastructure
  • integraal waterbeheer in waterschaarse gebieden, waaronder watergebruik in de landbouw
  • smart water management, sustainable water treatment
 • duurzame energie
  • waterstof
  • zonne-energie
 • voedselzekerheid
  • tuinbouw en uitgangsmaterialen
  • agrologistiek
  • versterking van voedselzekerheid door lokale productie
 • stedelijke inrichting
  • architectuur
  • duurzame bouw
  • duurzame steden (sustainable cities)
 • logistiek
  • slimme logistiek; interconnectiviteit en digitalisering van logistieke netwerken
  • samenwerking tussen ketenpartijen

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in de VAE in kaart te brengen. Wij ondersteunen u om vervolg te geven aan bestaande of eerder gelegde contacten. Bijvoorbeeld contacten die u afgelopen voorjaar tijdens de virtuele handelsmissie heeft opgedaan.

De aanwezigheid van de demissionaire minister geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken om in zijn bijzijn bijvoorbeeld contracten of een intentieverklaring te ondertekenen. Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

COVID-19-clausule

De organisatie heeft besloten de missie door te laten gaan. Mocht het reisadvies in de periode tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Voor toegang tot de VAE en deelname aan deze missie is het niet verplicht om volledig gevaccineerd te zijn tegen COVID-19. In de VAE is een vaccinatiebewijs echter wel een voorwaarde voor het betreden van publieke ruimtes en deelname aan evenementen. Tot de expo is alleen toegang mogelijk met vaccinatie of negatieve PCR test van maximaal 72 uur. Voor andere evenementen en bedrijfsbezoeken is toegang mogelijk met vaccinatie of negatieve PCR test van maximaal 48 uur. Elke deelnemer moet bereid zijn PCR-testen te ondergaan. Anders kunt u waarschijnlijk niet aan alle programmaonderdelen van deze missie deelnemen.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in de VAE. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Voorlopig programma

Bekijk het conceptprogramma (pdf)

De missie vindt plaats van 31 oktober tot en met 4 november 2021. Op 3 november is de Nederlandse nationale dag op de Expo. Deze dag sluiten we af met een avondprogramma. De ochtend van 4 november staat in het teken van individuele matchmaking. In de middag zijn nog enkele bedrijfsbezoeken voorzien, waarna de missie is afgelopen. Het staat deelnemers vrij om aansluitend vervolgafspraken te maken.

Het thema duurzame stedelijke ontwikkeling loopt als een rode draad door het programma. Het programma heeft zowel gezamenlijke als sectorspecifieke onderdelen. Sectorspecifieke onderdelen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval vragen wij deelnemers van tevoren een keuze te maken.
Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Informatieve seminar(s)
 • (Sectorspecifieke) bedrijfsbezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie / handelsdiner
 • Bezoek aan Expo 2020
 • Individuele matchmaking

De programmaonderdelen vinden plaats op verschillende locaties; zowel op het Expo-terrein als in Dubai, Abu Dhabi en/of Sharjah. Vooropgesteld dat het volgens de dan geldende maatregelen mogelijk is om tussen de verschillende Emiraten te reizen.

Waarom meedoen?

De VAE is een belangrijke handelspartner van Nederland in de Golfregio. Ruim 350 Nederlandse bedrijven zijn actief in de VAE. Ze gebruiken het land vaak als uitvalsbasis voor de rest van de Golfregio, Afrika en Zuid-Azië.

De VAE heeft sinds de jaren ’70 een enorme economische ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot een moderne economie. Tegenwoordig is de VAE een belangrijke economische, financiële en logistieke hub voor de regio.

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volop mogelijkheden op het gebied van voedsel, duurzame energie, water, stedelijke inrichting en logistiek. Deze kansen kunnen bovendien bijdragen aan een duurzame en leefbare stedelijke omgeving in de VAE. Reist u mee om deze kansen verder te verkennen?

Kosten en deelname

De aanmelding is inmiddels gesloten.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie. Het dienstenpakket bevat:

 • Deelname aan de collectieve programmaonderdelen
 • Individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat)
 • Handelsreceptie / handelsdiner
 • Netwerkevenementen
 • Bezoek aan Expo 2020, voor zover opgenomen in het missieprogramma
 • Lokale ondersteuning door de organisatie
 • Lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma)
 • Bezoek aan de Expo

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over uw reis en verblijf.

Deelname

 • Op deze handelsmissie is een maximum aantal deelnemers van toepassing.
 • Per organisatie kan zich (voorlopig) slechts 1 deelnemer aanmelden.
 • Mocht de inschrijftermijn worden verlengd, dan is deelname aan individuele matchmaking bij aanmelding na 12 september niet gegarandeerd.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, wordt er geselecteerd op basis van overeenstemming met de inhoudelijke focus en moment van aanmelding. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met

Margriet Veenstra
Projectmanager missies
E: margriet.veenstra@rvo.nl

Hanneke Bogaerts
Projectmanager missies
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het consulaat-generaal in Dubai, de ambassade in Abu Dhabi en betrokken publieke en private partners, waaronder VNO-NCW/MKB Nederland en Rotterdam Partners.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees informatie over IMVO en specifieke informatie over verantwoord ondernemen in de Golfstaten.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.