Handelsmissie Westkust VS - Life Science and Health | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handelsmissie Westkust VS - Life Science and Health

Meer artikelen

Californië is de grootste economie van de VS en zou de vijfde wereld economie zijn in termen van GDP. De zorgmarkt is zeer groot, met 39,5 miljoen inwoners en 118,9 miljard USD uitgaven. De zorg sector maakt 16.8% uit van de staats GDP en is verantwoordelijk voor 1,4 miljoen banen. De nieuwe Biden administratie brengt hoop dat progressieve wijzigingen voor de gezondheidszorg eraan komen.

De gezondheidsprioriteit voor 2021/22 is vooralsnog het bestrijden van COVID-19. COVID-19 heeft een grote verschuiving in de gezondheidszorg van de VS teweeg gebracht met een sterke digitalisering binnen de gezondheidszorg worden ontwikkelingen aangejaagd door het gebruik van telehealth en Aritificial Intelligence.

Verschillende LSH clusters, elk met onderscheidende en sterke ecosystemen zijn in Californië aanwezig. Twee van deze clusters zijn te vinden in Los Angeles en de San Francisco Bay Area. Er zijn ongeveer 3.450 LSH bedrijven actief in deze clusters. Daarnaast is er een zeer ruime hoeveelheid venture capital (VC) beschikbaar, California heeft het hoogste LSH investeringsniveau van de VS.

Californië heeft enkele van de hoogst aangeschreven biofarma en biotechnologie clusters, en ook medtech clusters in de VS. In eHealth is de focus met name op het veilig delen van informatie tussen de zorg verleners. De consument hecht steeds meer waarde aan digitale, on-demand zorg. De toegankelijkheid van de zorg door middel van nieuwe technologische middelen is aanzienlijk vergoot.

De snel stijgende adaptatie van 'zorg op afstand' biedt ook veel kansen voor farmaceutische, biotechnologische, en medical device bedrijven om de nieuwe modellen te ontwikkelen die de relatie tussen de patiënt en de zorg verlener centraal stellen. Dit met als doel om zorg resultaten te verbeteren. Digitalisering van de zorg bij de Point of Care maakt samenwerking met digital therapeutics ook aantrekkelijk.

In de San Francisco Bay Area zijn de dominante spelers in het veld van robotic surgery aanwezig. Daarnaast is de regio wereldleider in AI innovaties en de cross sectorale toepassingen van AI. Zuidelijk Californië en de regio rond Los Angeles is leidend in de integratie van digitale en informatie technologie en medical devices.

Een toenemende vergrijzende samenleving blijft de vraag naar zorg doen stijgen. Verdere aanscherping van regelgeving en de druk op het beperking van de verder stijgende kosten blijven de drijfveren in deze subsectoren.

  • De VS staan voor grote maatschappelijke uitdagingen als het gaat om toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg voor alle sociaaleconomische klassen. Het gebrek aan voldoende gekwalificeerde professionals belemmert individuele patiënten om de juiste zorg te laten krijgen. Tegelijk zijn de VS wereldwijd nog steeds de aanjager van R&D, innovatie en standaardisatie. De stijgende zorgkosten in de VS hebben ertoe geleid dat er meer gekeken wordt naar innovaties die de kwaliteit, efficiëntie of toegankelijkheid van zorgdiensten verbeteren.
  • California is, met 40 miljoen inwoners, een veelbelovende markt voor Nederlandse LSH-bedrijven actief in het domein van digital health toepassingen zoals connectivity, telehealth en artificial intelligence. Investeringen in medicijnonderzoek, logistics, diagnostics, imaging en patient experience groeien snel en bieden zakelijke mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven.
  • De San Francisco Bay Area huisvest de dominante spelers op het gebied van medical devices, met dominante spelers op gebieden als robotchirurgie, wearables en medical 3D printing.
  • Zuid-Californië is de thuisbasis van een aantal revolutionaire bedrijven die digitale gezondheid verbinden met medical devices met als doel om een meer kosteneffectieve, op data gebaseerde, digitale gezondheidszorg te creëren.

Meer weten?

Ga terug naar de voorpagina voor meer informatie en inschrijving voor deze missie.