Handelsmissie Zuid-Duitsland: Cyber Security | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handelsmissie Zuid-Duitsland: Cyber Security

Meer artikelen

Heeft u een cybersecurity bedrijf? Wilt u eindelijk weer eens echt contact maken met (potentiële) zakenpartners in Duitsland? Benut de kansen die de Duitse markt u biedt en meld u aan voor de fysieke cyber security handelsmissie naar Zuid-Duitsland van 11 tot en met 14 oktober.

De missie kent verschillende onderdelen, zoals een collectief bezoek aan de it-sa vakbeurs in Neurenberg, vakinhoudelijke ronde tafels met relevante stakeholders, bedrijfsbezoeken en individuele matchmaking. U kunt waardevolle handelsconnecties maken en kennis opdoen over trends en innovaties in de Duitse cybersecurity sector.

Voor wie?

Deze cybersecurity handelsmissie is gericht op  innovatieve Nederlandse cybersecurity bedrijven die:

 • technologieën, producten of services aanbieden (zowel hardware als software);
 • de Duitse markt willen verkennen;
 • zaken (willen) doen op de Duitse markt;
 • Duitse zakenpartners zoeken en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek heeft deelgenomen.

Collectief vervolgprogramma

Deze handelsmissie is onderdeel van een collectief programma. Een vervolgactiviteit is bijvoorbeeld een collectief Partners for International Business (PIB) programma. PIB is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Als u aan deze missie deelneemt, kunt u kiezen of u wil participeren in eventuele vervolgactiviteiten of programma’s.

Waarom deelnemen?

Gezamenlijk optrekken als u de Duitse markt betreedt heeft een grote toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Het vergroot uw zichtbaarheid en netwerk in Duitsland. Dat kan u veel profijt opleveren. Het is nu eenmaal veel gemakkelijker een voet tussen de deur te krijgen in het buitenland door als groep op te treden. Bovendien zorgt samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid vaak voor een sterkere handelspositie. Tijdens deze missie:

 • Krijgt u inzicht in de Zuid-Duitse cybersecurity markt.
 • Komt u in contact met nieuwe potentiële partners en klanten die u kunnen helpen uitbreiden naar (Zuid-)Duitsland.
 • Brengt u een fysiek bezoek (onder voorbehoud van Covid-19 ontwikkelingen) aan de beurs it-sa.
 • Kunt u uw eigen Duitse contacten weer eens fysiek ontmoeten.
 • Profiteert u van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Duitse markt.
 • Krijgt u inzicht in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Zuid Duitse cybersecurity markt aan de hand van concrete Duitse projecten.
 • Kunt u in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang krijgen tot de markt, via consortiavorming en publiek-private samenwerking.

Voorlopig programma

Het programma zal de komende maanden verder worden ingevuld.
Hierbij houden wij rekening met de input van deelnemende bedrijven.

 

Mid/eind september
(nader te bepalen)

 

 

Digitale Matchmaking

 • Matchmaking event met lokale Duitse partners als voorbereiding op de fysieke missie.
 • Nederlandse deelnemers zullen op basis van bedrijfsprofielen en interesse worden gematcht aan lokale Duitse bedrijven.

11 oktober

 

 

Reis naar München in de ochtend

 • Gezamenlijke kick-off lunch met overzicht programma & korte markintroductie
 • High level round table met Duitse vertegenwoordigers
 • Netwerkdiner en borrel

12 oktober

 

 

München en/of Nürnberg

 • Collectieve (bedrijfs)bezoeken op basis van individuele behoefte. Bezoekmogelijkheden: kennisinstellingen, OEM’er, mkb’er, cyber bedrijven uit Beieren, clusterorganisaties en/of brancheorganisaties.

13 oktober

 

 

 

 

Nürnberg beursbezoek aan it-sa
 • Bezoeken van it-sa beurs
 • Gezamenlijk ontbijt op de beurs en begroeting door directeur it-sa, Frank Venjakob
 • Bezoeken beursstands
 • Ontmoeten contacten en meetings
 • Gezamenlijk diner op de beurs
 • Avondprogramma: Messe Party op de beurs;
14 oktoberOptioneel programma, vrij in te vullen door delegatieleden:
 • Rondetafel sessies
 • Opvolging contacten/leads
 • Individueel programma
 • Extra dag it-sa
 • Terugreis naar Nederland

 

Kansen voor de cybersecuritysector in Zuid-Duitsland

Veel Zuid-Duitse bedrijven, vooral mkb’ers, staan nog aan het begin van hun digitale transformatieproces. Dit zal in de komende jaren leiden tot een toenemende vraag naar cybersecurity oplossingen. De cybersecurity markt is in Duitsland zeer competitief. Duitse klanten geven ook nog vaak de voorkeur aan lokale partijen, maar toch zoekt men in Duitsland internationaal naar specifieke kennis en kunde.

Het Nederlandse cybersecurity ecosysteem heeft de expertise om deze kennis en kunde te leveren. Aan de andere kant heeft ook de Nederlandse sector behoefte aan de kennis en kunde uit Duitsland.

Er wordt ook flink geïnvesteerd in cybersecurity. Alleen Beieren al investeert tot 2022 € 5,5 miljard in de digitale toekomst van de deelstaat. Binnen het masterplan, BAYERN DIGITAL II, is cybersecurity één van de belangrijkste pijlers.

De groeiende vraag naar cybersecurity oplossingen in Duitsland wordt met name gedreven door:

 • de vraag naar slimme en autonome rijconcepten
 • veilig beheer van online gegevens
 • de nieuwe cyber security wetgeving wat betreft kritische infrastructuren (IT-Sicherheitsgesetz 2.0)

Criminele cyberaanvallen in Duitsland

In 2018 en 2019 werd 75% van de Duitse bedrijven getroffen door gegevensdiefstal, industriële spionage of sabotage. Waarschijnlijk werd daarbovenop nog eens 13% geraakt door aanvallen die niet te identificeren waren. Dit betekent dat bijna de hele Duitse industrie de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een cyberaanval. Dat toont aan dat de omvang en de hoeveelheid aanvallen op bedrijven de afgelopen jaren enorm is toegenomen: in 2015 en 2017 werd slechts 50% van de bedrijven getroffen. Digitale en analoge aanvallen op bedrijven zijn verantwoordelijk voor een record aan financiële verliezen in Duitsland. Sabotage, datadiefstal en spionage hebben de Duitse economie in 2018 en 2019 € 205,7 miljard gekost, het dubbele van de jaren daarvoor.

Deze toename van cyberaanvallen en de daaruit voortvloeiende financiële verliezen vergroot naar verwachting het bewustzijn van bedrijven van de noodzaak om zichzelf te beschermen. De Nederlandse Cybersecurity sector kan hier goed op inspelen en ervan profiteren.

Kosten en deelname

Aanmelding is gesloten. U kunt zich niet meer inschrijven.

Kosten

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus).

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode. Aan deze handelsmissie kunnen maximaal 12 bedrijven deelnemen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder.

Neem contact op met:
Paul Vonk, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Project Manager Business Development
T: +316 – 213 017 97
E: Paul.vonk@rvo.nl 

Of

Bettina Denker-Gosch, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Business Development Coordinator Germany
T: +316 – 110 877 14
E: Bettina.Denker-Gosch@rvo.nl

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlands Consulaat-Generaal in München, InnovationQuarter en The Hague Security Delta. Deze organisaties ondersteunen gezamenlijk Nederlandse bedrijven die willen uitbreiden richting de Duitse markt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. 

COVID-19 Clausule

In verband met de COVID-19 ontwikkelingen bestaat er een risico dat de missie niet plaats kan vinden op de genoemde datum. Daarom zal 6 weken voorafgaand aan de missie een Go/No go moment worden ingelast. Indien het reisadvies tussen Duitsland en Nederland op dat moment rood of oranje is, zal de missie worden uitgesteld en zal er een alternatieve datum worden gepland.

Mogelijk gemaakt door Trade and Innovate NL

Trade and Innovate NL is een landelijk netwerk van publieke organisaties dat Nederlandse ondernemers verbindt, met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.

Trade and Innovate NL organiseert evenementen, vooral gericht op en in Azië, Noord-Amerika en Europa. Een van de focusthema's daarbij is Smart Cities.
Logo Trade and Innovate


Lees meer op de website van Trade and Innovate NL

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.