Informatiebijeenkomsten SDE+ najaarsronde 2018

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

De najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent 2 oktober 2018. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Wat waren de bijzonderheden over de aanvragen SDE+ voorjaar 2018? Hoe zorgt u voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op maandagochtend of -middag 10 september 2018 naar de bijeenkomsten over SDE+ najaarsronde 2018.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wijzigingen t.o.v. de voorjaarsronde
  • Welke bijlagen zijn verplicht?
  • Ik heb een beschikking en nu?
  • Wijzigingen in projecten na toekenning van de subsidie.

Voor wie?

Aanvragers, intermediairs en adviesbureaus.

Programma

Ochtendprogramma

10.00 – 10.30 uur: ontvangst met koffie en thee
10.30 – 11.30 uur: presentatie
11.30 – 12.30 uur: vragen stellen/gesprekken

Middagprogramma

13.30 – 14.00 uur: inloop met koffie en thee
14.00 – 15.00 uur: presentatie
15.00 – 16.00 uur: vragen stellen/gesprekken

Aanmelden

Wilt u één van deze bijeenkomsten bijwonen? Meld u dan nu aan. Er is ruimte voor maximaal 200 personen per bijeenkomst. U kunt zich tot en met dinsdag 4 september 2018 registreren. We verwachten maximaal 2 personen per organisatie. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestigingsmail.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van windenergieprojecten? Op woensdagochtend 5 september vindt er een afzonderlijke informatiebijeenkomst voor de SDE+ Wind op land plaats, die u kunt bijwonen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de productie van hernieuwbare energie. De regeling bestaat uit verschillende categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (op land, primaire waterkering en in meer) en Zon.

De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure heeft. RVO.nl voert de regeling uit.

Service menu right