Service menu right

Informatiemiddag Horizon 2020: laatste calls klimaat, water, circulaire- en bioeconomie

Meer artikelen

Maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame voedselvoorziening en een circulaire economie vragen om innovatieve, systeem-veranderende oplossingen. Internationale onderzoekssamenwerking is hiervoor cruciaal. Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma dat dit mogelijk maakt. Hoe? U hoort het op onze informatiemiddag.

Tijdens deze middag informeren wij u over mogelijkheden voor deelname aan Horizon 2020 en andere relevante Europese subsidieprogramma’s.

Ook heeft u  de gelegenheid te netwerken met andere onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers.

Parallelsessies

De middag gaat specifiek over de volgende maatschappelijke uitdagingen (societal challenges):

  • Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)  
  • Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials)

In het aanmeldformulier (zie Aanmelden) maakt u een keuze voor één van de 2 parallelsessies.

Programma

Raadpleeg het programma voor deze middag.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

Lees meer over Horizon 2020 en kijk hoe wij u verder kunnen helpen.