Service menu right

Innovatiemissie Zuid-Afrika: klimaatslimme en duurzame landbouw

Meer artikelen

Bent u actief in de land- en tuinbouw, met name in de fruitsector, met focus op Plantgezondheid, Water & Gewasbescherming? Heeft u interesse om samen met Zuid-Afrikaanse partners aan innovatie (R&D) te werken? Doe dan mee aan de digitale kennis- en technologie innovatiemissie van 13 tot 16 oktober 2020.

Doelen van deze innovatiemissie

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking op onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven. Specifieke doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom klimaatslimme landbouw met toepassingen in de Zuid-Afrikaanse fruitsector.
 • Met hierbij een focus op duurzaam bodem- en waterbeheer en de rol die sleuteltechnologieën zoals gewasbescherming en veredeling daarbij kunnen spelen.
 • Verkennen van trends en kansen voor samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven om (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen en Nederlandse technologie aan te passen aan de Zuid-Afrikaanse context.
 • Koppelen van Nederlandse innovatieve kennis en technologie aan Zuid-Afrikaanse counterparts.

Nederland wil niet alleen een prominente exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agrofood-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het helpen realiseren van een houdbaar kringlooplandbouwsysteem wereldwijd. Deze positie wordt versterkt door te investeren in innovaties en samen te werken op onderzoek en ontwikkeling met internationale partners. Lees extra informatie over de achtergrond van deze innovatiemissie.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? Deze missie is mogelijk interessant voor u als u actief bent op 1 van onderstaande thema's met focus op de primaire sector:

 • Fruitsector;
 • Sensorontwikkeling rond bodem en waterbeheer;
 • Digitale oplossingen: Data Analyse/AI/Digital farming;
 • Precisietoediening van water, mest en bestrijdingsmiddelen;
 • Plantenveredeling;
 • Plantgezondheid;
 • Duurzame landbouwsystemen, zoals Conservation agriculture.

Definitieve deelname hangt  af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling, invulling gebeurt de komende weken. We kijken hierbij ook naar de specifieke wensen van de deelnemers. Het conceptprogramma in het kort:

 • Serie webinars;
 • Digitale round-tables (bijvoorbeeld biologische gewasbescherming, veredeling, precisie toediening van water en nutriënten);
 • Matchmaking;
 • Digitale bedrijfsbezoeken.

De verwachting is dat in elk geval activiteiten en interacties met onder andere de volgende instituten en organisaties worden opgezet: Hortgro, Citrus Research International, University of Stellenbosch, University of Pretoria, FABI, Wesgrow, Agri SA, et cetera.

Deelname

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Bij deze kosten is inbegrepen: deelname aan het collectief programma (webinars, digitale round-tables en bedrijfsbezoeken) en matchmaking zoals vermeld in het programma.

Aanmelden

Aanmelden voor deze digitale missie is niet meer mogeilijk.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 27 mei organiseerden RVO en de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika een digitale informatiebijeenkomst, waarin onder andere Hortgro en de Universiteit van Pretoria informatie over hun onderzoeksprojecten deelden. Bekijk het webinar terug.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Bert van der Heide, Advisor International Innovation Agri-Food, E: bert.vanderheide@rvo.nl of innovatiemissies@rvo.nl.