Kennis en Technologie Innovatiemissie Japan - Samenwerking Japan | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kennis en Technologie Innovatiemissie Japan - Samenwerking Japan

Meer artikelen

Nederland en Japan delen belangrijke uitdagingen op landbouwgebied. Er is de noodzaak om de sector te verduurzamen en de door de overheid gestelde klimaatdoelen te halen. Daarnaast ondervindt de Japanse landbouw grote problemen door vergrijzing en arbeidstekorten, die de leefbaarheid van het platteland fors aantasten.

Robotisering en kunstmatige intelligentie zullen in de ogen van Japanse bedrijven en beleidsmakers leiden tot een andere samenleving, Society 5.0 genaamd. Deze technologie-impuls moet ook een logisch antwoord geven op de uitdagingen in de landbouw en trekt wellicht ook een nieuwe generatie ondernemers naar de sector. Voedselveiligheid, gezondheid en de kwaliteit van voedselproducten blijven voor Japanse consumenten de leidende overwegingen, die steeds meer waardering krijgen in de Aziatische regio. Een cruciale pijler om de eigen landbouw weerbaarder te maken, is het ambitieuze politieke doel om de agro-export in 2030 naar € 40 miljard te vervijfvoudigen.

Eerder in 2021 organiseerde RVO met verschillende partners 2 webinars om de mogelijke samenwerking tussen beide landen in de robotisering onder de aandacht te brengen. Ter illustratie van de belangstelling en de mogelijkheden: daar namen beide keren bijna 600 bedrijven aan deel.

Nederland als voorbeeldland

Japanse bedrijven en de overheid kijken naar Nederland als een voorbeeldland wat betreft innovatie in open teelt en glastuinbouw. Een hoge kapitalisatiegraad, waaronder slimme automatisering en robotisering, leidde tot een moderne sector. Denk hierbij aan toepassingen als:

  • robots met sensoren (inclusief drones) voor monitoring van groei, ongedierte en ziekten;
  • oogstrobots voor op het land en in de kas;
  • precisielandbouw met precisie-wieders, spuiten, zaaiers, etc.;
  • autonome voertuigen in het veld en in de kas;
  • logistieke automatisering rond sorteren, kwaliteitsmonitoring, verpakken.

Daarbij hebben vooral de Japanse hightech bedrijven veel te bieden op het gebied van automatisering, robotisering en materiaalkennis. Ook kunnen zij kostenefficiënt produceren. De bekende techbedrijven in Japan hebben de kansen in de agri-food sector ontdekt en verbreden hun producten en oplossingen voor deze markt. Zo kunnen zij uiteindelijk de hele Aziatische markt bedienen.

Beschikbare financiële instrumenten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden jaarlijks de mogelijkheid om financiering voor publiek-private R&D samenwerking (PPS) aan te vragen. Daarnaast zijn er binnen RVO verschillende andere instrumenten zoals DHI en PIB beschikbaar. Raadpleeg hiervoor onze pagina zakendoen in Japan.