Missie Circulaire Economie naar Indonesië

Meer artikelen
Afvalverwerking

Bent u als Nederlandse ondernemer actief in afvalmanagement en recycling? En heeft u interesse in een samenwerkingsproject in Indonesië? Ga dan van 24 tot en met 26 oktober 2018 mee met de Missie Circulaire Economie (CE), onder leiding van de eurocommissaris, meneer Karmenu Vella.

Wereldbank investeert in afvalmanagement Indonesië

De Wereldbank gaat flink investeren in afvalmanagement in Indonesië. Deze missie geeft u de kans om in korte tijd de Indonesische afval- en CE-sector te leren kennen en een netwerk op te bouwen in die sector. En bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta, de EU, de Wereldbank en andere spelers rond afval en CE in Europa.

Organisatie

Deze CE Missie is een initiatief van het DG Environment van de Europese Unie. De Holland Circular Hotspot, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), MetaSus en BreAd BV zorgen voor de Nederlandse inbreng. Zij werken daarbij nauw samen met de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Bij voldoende belangstelling initiëren zij als follow-up een Partners for International Business project 'Afval en Circulaire Economie Nederland-Indonesië'.

Programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

woensdag 24 oktoberAankomst in Jakarta
donderdag 25 oktober
  • Intro bijeenkomst
  • EU-Indonesië Handelsdialoog
  • Producentenverantwoordelijkheid: kansen in Indonesië
  • Circulaire economie: eerste ervaringen in Indonesië
vrijdag 26 oktober
  • Rondetafel met hooggeplaatste vertegenwoordigers van relevante Indonesische Ministeries
  • Workshop: Toepassen van lokale circulaire oplossingen voor kunststof afval op eilanden en hotspots
  • Workshop: Van afvalmanagement naar de circulaire economie in de Indonesische context
  • Business to Business meetings
zaterdag 27 oktober
  • Vervolg Business to Business Meetings
  • Vertrek uit Jakarta

Meer informatie

Meer informatie over de missie vindt u op de website van MetaSus.

Wilt u meer weten over deelname aan het toekomstige Partners for International Business programma, neem dan contact op met:

MetaSus
Bert Keesman
T: 06 1269 9014
E: keesman@metasus.nl

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden).

Service menu right