Online informatiebijeenkomst CEF Transport Call 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

verslag: Online informatiebijeenkomst CEF Transport Call 2021

Meer artikelen

Op 14 oktober organiseerden wij samen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en CINEA de online informatiebijeenkomst 'CEF Transport Call 2021'. We gaven inzicht in de mogelijkheden en kansen van deze nieuwe call voor de subsidieregeling Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport. Ook kwamen de administratieve aspecten en evaluatiecriteria aan bod. Deze zijn relevant als u een aanvraag voor CEF Transport gaat indienen.

De link voor de video komt binnenkort beschikbaar op deze pagina.

Verbeter de transportinfrastructuur

CINEA lanceerde in september dit jaar de CEF Transport call 2021. Met de CEF Transport subsidieert de Europese Unie grote projecten met een Europees belang die bijdragen aan het verder verbeteren van de transportinfrastructuur. Voor de programmaperiode 2021 – 2027 is bijna in totaal 26 miljard euro beschikbaar. Nederlandse partijen kunnen tot en met 19 januari 2022 reageren op de oproep om subsidie aan te vragen voor projecten gericht op de verbetering van de transportinfrastructuur.

Meer dan 100 deelnemers lieten zich tijdens de informatiebijeenkomst informeren over de voorwaarden en mogelijkheden van de nieuwe CEF Transport call voor 2021, en daarna. Zij zijn werkzaam binnen (semi-)overheid, bedrijfsleven, non-profit organisaties en kennisinstellingen.

Inspelen op veranderende klimaatomstandigheden

Beleidscoördinator bij het ministerie van IenW Elize de Kock trapte de bijeenkomst af met een beknopte terug- en vooruitblik; IenW heeft afgelopen jaren ingezet op een veilig, smart en groen netwerk. De ambitie is om voor een optimale infrastructuur goed in te spelen op veranderde klimaatomstandigheden. Daarbij zijn modernisering en innovatie van het bestaande netwerk leidend. Concrete voorbeelden zijn: digitalisering en laadpunten voor elektrische voertuigen en schepen.

Synergie

Het ministerie streeft ook naar meer synergie in de calls, zodat partijen in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CEF Transport in combinatie met CEF Energie en CEF Digitaal. RVO-adviseur Ad Verhoeven nam deelnemers mee in verschillende onderwerpen van de nieuwe call. Zo werd ingegaan op de subsidiabele aspecten binnen de domeinen spoor, binnenvaart, havens, maritiem en alternatieve brandstoffen.

Alle knooppunten

In tegenstelling tot wat in de presentatie gemeld werd, komen aanvragen voor E- en H2-laadindrastructuur voor openbaar vervoer binnen de Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) vanuit alle knooppunten op het TEN-T netwerk in aanmerking voor subsidie. Voor laadinfrastructuur voor binnenvaart en zeevaart komen aanvragen vanuit alle havenknooppunten op het TEN-T netwerk in aanmerking voor subsidie. Ook bij luchthavens geldt dat de faciliteit van toepassing is voor alle luchthavens op het TEN-T netwerk.

Advies

Projectmanager bij CINEA Peter van Bockland gaf tijdens de bijeenkomst het dringende advies om de online CINEA bijeenkomst van 27 september terug te kijken. En bijbehorende documenten goed door te nemen. Aanvragen zijn na goedkeuring van de lidstaat enkel digitaal in te dienen. Voor Nederland gaat dat via RVO. Aanvragen die na de deadline datum en tijd (19 januari, 17:00 uur) binnenkomen, nemen wij niet in behandeling. Dat geldt ook voor aanvragen die niet volledig zijn.

Onderwerpen die centraal stonden

  • De nieuwe call binnen CEF Transport en de bijbehorende prioriteiten;
  • Het opbouwen van een kwalitatieve subsidieaanvraag en succesfactoren;
  • Kosten-batenanalyse als onderdeel van de aanvraag;
  • De begrotingvereisten van een aanvraag;
  • Evaluatiecriteria van aanvragen;
  • 'Lessons learned' in aanvragen van subsidie en uitrol van project;
  • De kansen voor Nederlandse partijen;
  • Mooie praktijkvoorbeelden, waaronder omlegging van de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven via het Theemswegtracé.

Tips

Wij helpen u graag verder

Bent u geïnteresseerd in CEF Transport? U kunt het gehele jaar met ons van gedachten wisselen over uw projectidee, projectontwikkeling, het zoeken van projectpartners, of over uw lopende project. Zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. Heeft u een algemene/oriënterende vraag over CEF Transport? Neem dan ook contact met ons op.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.