verslag: Regionale overheden tillen klimaatambities graag naar Europees niveau

Meer artikelen

Het klimaat en Europese subsidies blijken interessant te zijn voor regionale overheden en ondernemend Nederland. Op 13 december 2018 organiseerde RVO.nl hierover een evenement. Dit werd goed bezocht. Meer dan 300 personen toonden interesse in Europese subsidieprogramma’s met mogelijkheden voor een klimaatgerelateerd project.

Uit een rondvraag tijdens de plenaire sessie kwam naar voren dat vooral projecten voor de gebouwde omgeving favoriet zijn. Gevolgd door mobiliteit en circulaire economie. Tijdens het middagprogramma met workshops over de programma’s INTERREG, LIFE, CEF/TEN-T en Horizon 2020, bleken de regionale overheden de Europese programma’s voor klimaatprojecten meer onder de aandacht te willen brengen.

Veel interesse voor grensoverschrijdend samenwerken

Bezoekers wisten de middagsessies over de verschillende Europese programma’s goed te vinden. Tijdens de sessies van INTERREG, bleken regionale overheden meerwaarde te zien in het samenwerken met Europese partners voor klimaatprojecten. Ze willen de kansen en het gebruik van het programma INTERREG meer gaan promoten, zodat er ook onder de volgende Europese begroting voldoende mogelijkheden zijn voor Europese samenwerking.

Ook de sessie van het programma LIFE werd goed bezocht. Adviseur Mayke Derksen verklaart de interesse: "LIFE is bij uitstek het Europese subsidieprogramma dat inspeelt op natuur, milieu en klimaat. In 2021 komt er hoogstwaarschijnlijk € 2 miljard extra beschikbaar, dus dat biedt veel nieuwe kansen!"

Netwerken en kennis vergroten

Joeri van den Ende was aanwezig namens het Haagse Platform 31. "Momenteel  zijn we aan het inventariseren hoe we onze Europese activiteiten kunnen uitbreiden. Deze dag was een mooie gelegenheid om te zien welke programma’s ons hierbij kunnen helpen. Daarnaast is dit ook een goede mogelijkheid om je netwerk te vergroten. In 2019 hopen we in ieder geval eens rond de tafel te gaan met enkele RVO-adviseurs om ideeën uit te wisselen. We hebben zeker gevonden wat we zochten".

Vanuit België was Stefaan Heyvaert aanwezig. Hij werkt voor subsidiekantoor Leyton. "Er zijn veel subsidieprogramma’s waarvan je gebruik kunt maken als je een project wilt starten rond bijvoorbeeld circulaire economie en hernieuwbare energie. Dit soort infosessies zijn een uitstekende gelegenheid om hier meer over te leren, wat betreft specifieke voorwaarden van de programma’s en de voorbeeldprojecten die aan bod kwamen."

Presentaties

Wilt u de presentaties nog eens rustig bekijken? Dat kan. U vindt ze onder 'Downloads'.

Meer informatie?

 

 

 

 

Downloads:

Service menu right