SDGCafé voor ondernemers gericht op ontwikkelingslanden

Meer artikelen
Logo met gekleurde vlakken van het SDG Café

Bent u ondernemer of mkb'er en wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden? Als u wilt weten wat er voor financieringsmogelijkheden er zijn vanuit de overheid, kom dan op donderdag 25 oktober naar het SDGCafé in Den Haag.

Er liggen grote kansen voor mkb'ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en op deze manier bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Mkb'ers kunnen daarbij advies en financiële ondersteuning krijgen van de overheid. Daar gaat het SDGcafé over: hoe en waar je als (jonge) ondernemer aan die ondersteuning kunt komen.

Programma

Keynote speech door RVO.nl (afdeling Internationale Ontwikkeling)

In deze keynote speech schetsen wij kort hoe RVO.nl duurzame ondernemers kan ondersteunen - financieel of met advies - bij hun plannen om internationaal te ondernemen. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het programma SDG Partnerschapfaciliteit (SGDP), dat gericht is op het stimuleren van private sector-ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen.

Pitches

Er is gelegenheid om te pitchen. Als u uw eigen bedrijf, of een initiatief of activiteit vanuit een ngo, ministerie of kennisinstelling onder de aandacht wilt brengen, dan kan dat hier. Dit is ook een goede aftrap als u vragen heeft aan de andere deelnemers over (financiële) ondersteuning of over samenwerken. Voor een pitch meldt u zich aan per e-mail.

Dialoog en debat

We kijken naar mogelijkheden om samen te werken, gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van RVO.nl en om mkb'ers te helpen om ondersteuning te krijgen van de overheid. Ook delen wij onze kennis, ambitie, internationale betrokkenheid en onze steun aan de sdg's. We sluiten af met adviezen die voortkomen uit ons gesprek.

Netwerkborrel

Een afsluiting met de traditionele #SDGCafé-netwerkborrel zodat u verder zaken kunt doen en contacten kunt uitwisselen.

Aanmelden

Deelname aan het SDGCafé is gratis. Meld u aan op de website van SDG Nederland. Daar vindt u ook meer informatie.

Wat is het SDGCafé?

Het Sustainable Development Goals Café, kortweg het #SDGCafé is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, starten onderzoek, agenderen en werken samen aan partnerschappen. Alleen samen kunnen we de doelen bereiken.

Deelnemers zijn onder andere ondernemers, ngo's, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het Café dan met een 'partner'. Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé.

Organisatie

De organisatie van het SDGCafé is in handen van SDG Nederland, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die dit evenement faciliteert.

Service menu right